Osanningar om revolutionen i Rojava

Av Nick Fredman

Ur Links International Journal of Socialist Renewal, 28 mars 2017
Översättning: Björn Erik Rosin Oerhört divergerande åsikter har uppstått inom den radikala vänstern på senare år om den radikala demokratiska rörelsen i Syrien – Demokratiska unionens parti (PYD) – en ursprungligen kurdbaserad styrka, som genom en rad politiska och militära strider och allianser nyligen bildat Demokratiska federala systemet i norra Syrien, som modell för ett multi-etniskt, icke religiöst, federalt och socialt rättvist alternativ för landet och regionen...
Läs mer

Ny fas i Syriens krig efter Aleppo

Den syriska regimen tycks när detta skrivs vara på väg att inta de allra sista motståndsfickorna i östra Aleppo, samtidigt som tusentals rebeller har gett upp och 130 000 av den svårt traumatiserade civilbefolkningen har strömmat från ruinerna av sina hem till områden som kontrolleras av regimen, kurdiska YPG-styrkor eller rebellkontrollerade landsbygdsområden i Idlibprovinsen...
Läs mer