Var med och utveckla eFOLKET

Vill du bli medlem?
Vill du vara med och utveckla eFOLKET?
Eller göra din röst hörd.

Den 23 november 2016 kom vår nättidning eFOLKET ut i offentligheten. Vi har som ambition att nå den slagkraft, den bredd och det djup som en riktigt bra lokal tidning ska ha. eFOLKET är fortfarande inne i sin utvecklingsprocess.

eFOLKET vill bidra till att råda bot på den brist på media-mångfald som i Eskilstuna uppstod i och med att tidningen Folket lades ner 2015. Vi kommer att vara en röd-grön röst med ambitionen att kunna erbjuda god bevakning både lokalt, nationellt och utrikes. Innehållet ska vara korrekt och relevant.

Vår politiska inriktning, så som den kommer att uttryckas i tidningens ledarartiklar, har vi valt att kalla röd-grön. Men vi är mycket bestämt partipolitiskt oberoende. Medarbetarna kommer från olika grenar av arbetar- och miljörörelsen. De flesta är inte partianslutna. Flera har en bakgrund inom journalistiken.

Bli medlem eller stötta oss med en gåva

Medlem kan den bli som respekterar föreningens grundsatser och stadgar och betalar medlemsavgift:

  • Ordinarie medlemsavgift är 350 kronor helår
  • Pensionärer, arbetslösa och ungdomar 150 kronor helår
  • Föreningar och organisationer 1500 kronor helår

Du kan också stötta eFOLKET utan att vara medlem genom att bidra med valfritt gåvo-belopp som sätts in på:

  • bankgironummer: 5059-8267 eller
  • swish: 123-4673182

Bakom eFOLKET står en ideell förening, eFOLKETs Vänner. Den bildades ganska snart efter det att tidningen Folket lades ner. Föreningens beslutade inriktning framgår av de antagna grundsatserna och föreningens stadgar. eFOLKETs vänner är en ideell förening som ger ut tidningen eFOLKET på en likaledes helt ideell basis. Det är medlemsavgifterna till föreningen som finansierar utgivningen av eFOLKET. Tidningen kommer varken helt eller delvis att finansieras genom annonser. Annonser kommer inte att förekomma i eFOLKET. Det kommer inte heller att finnas några kostnader i någon form för läsarna. Läsningen kommer att vara helt och fullt kostnadsfri.

Medlemsavgifter och gåvor betalas in till eFOLKETs Vänner på:

  • bankgironummer: 5059-8267 eller
  • swish: 123-4673182

Glöm inte att tydligt ange ditt namn, din post-adress och din e-postadress. Kontakta oss väldigt gärna med ett mejl också till: kontakt@efolket.se

Lokal bevakning

För att utvecklas som en lokal tidning behöver vi massor av kontakter. Vi behöver bevakare och tipsare från alla tänkbara områden och miljöer. Från arbetsplatser och bostadsområden. Från olika föreningar och kultursammanhang. Till exempel vill vi utveckla idrottsbevakningen så vi kan spegla och informera om vad som sker inom alla vrår på gräsrotsnivå. Inte minst gäller det barn och ungdomsidrotten. Eskilstunas mångfasetterade musikliv vill vi så snart som möjligt skapa en särskild avdelning för. Vi vill också bli en samarbetande kanal för alla föreningar inom folkrörelsesfären!

Gör din röst hörd

Under meny-rubriken åsikter hittar Du debattartiklarna och insändarna.

Vi hoppas att Du som bor i Eskilstuna ska göra den röst hörd. Hör av dig till eFOLKET och säg din mening om det som händer i din kommundel, vad du tycker om skolan, sjukvården, barn- eller äldreomsorgen; allt som påverkar din vardag.

Var med och utveckla

Gillar du att fotografera så skicka gärna in bilder till eFOLKET. Vi kommer att bygga upp ett bildarkiv. Kanske har du möjlighet att dela med dig av aktuella foton med lokala motiv eller äldre bilder som kan berätta spännande historier.

Någon kanske känner för att mer systematiskt kamma igenom vår stad och fotografera hus och stadsdelar, parker och gator, skolor och arbetsplatser. Vi är väldigt tacksamma för alla bidrag vad gäller foton.

Som en tidning som fungerar på rent ideell basis behöver vi också, för att fördela arbetsbördan och få bra kvalité, många skribenter. Tillsammans kan vi så bygga upp en väldig kompetens!

Därför: om Du känner för att skriva om ett visst ämnesområde, ta kontakt! Bli skribent!

Adress: Norra Hamn 3, 633 46 Eskilstuna
Organisationsnummer: 802498 – 1287
Bankgiro: 5059-8267
Swish: 123-4673182
Email: kontakt@efolket.se
Grundsatser och stadgar

You May Also Like