Afrikanska elefanter. Foto: cocoparisienne / Pixabay.

Johan Löfgren: Om elefanter i ett djurrättsperspektiv (del II)

Johan Löfgren:

Året var 1996 och platsen Tuli Block i Botswana. Ett område med rikt djurliv. Floden Limpopo korsar landskapet vilket omsluts av klippor vars toppar tävlar om att nå högst upp på himlavalvet.

Kanske var det nära en sådan formation som kalven föddes. När värkarna började hade hans mor med all säkerhet sökt kontakt med en annan hona i hjorden. Inom kort hade hela flocken, hennes familj, svarat på ropen. Hjorden bildade en ring runt henne, redo att vaka över nedkomsten.

Vad den lille skulle komma att heta kan vi bara spekulera i, vad vi däremot vet är att elefanter ger varandra namn. En egenskap som tidigare ansetts vara en exklusivt mänsklig sådan. Inom 20 minuter från födseln kom kalven att ha ställt sig upp och inom en timme kom han att gå. Det som för en människa tar cirka 10 till 18 månader att lära sig måste elefanter reda ut på 60 minuter.

Den lilla hanen hade nu 12 år framför sig då han skulle vandrat med sin hjord och lärt sig hur världen fungerar. Efter den tiden hade han sökt sig vidare och kanske anslutit sig till en av savannens gamla elefanttjurar. Detta hade alltså kunnat bli de första åren i hans liv. Sorg och förtvivlan skulle komma att splittra hans tillvaro. African Game Services ägnade sig under 1998 med att fånga in 30 elefantkalvar i Tuli Block. En av dessa kalvar var han som föddes 1996. Som 2-åring befann han sig i en mycket sårbar tid i livet, en tid då separation från hans mamma innebar ett stort emotionellt trauma och även var fysiskt farligt för den lilla.

African Game Services kom att åtalas för sitt arbete med att bryta ner de infångande barnen. I åtalet lyftes tränarnas agerande mot djuren fram, användandet av kvastskaft och sparkarna på djurens könsorgan. Företaget fälldes för djurplågeri. Kalvarna kom att drabbas av olika öden. Sju av dem transporterades till Schweiz och Tyskland. Listan över dessa sju går att återfinna på sidan elephant.se.

Där framgår att djurparken i Basel tog emot djur. Dit flyttades bland andra EEP 9603 Yoga, elefantkalven som föddes 1996. Alla elefanter som ingår i europeiska avelsarbeten får ett EEP-nummer. Därmed kan Yogas ursprung belysas. Det går också att följa hans liv efter Basel och 2013 transporteras han till Borås djurpark. Dudu som också finns i Borås är född fri 1990 i Kruger Nationalpark i Sydafrika. Djurparker slår sig ofta för bröstet och menar att de agerar artbevarande.

Men hur bevarande är det att fånga in djur, bryta ner dem och därpå komma att utnyttja dem för ett avelsprogram vars avkommor inte alls kommer återfå frihet. Vill en prata om artbevarande och samtidigt lägga fokus på individens välmående finns bättre sätt.

Sheldrick Wildlife Trust i Kenya har sedan 1970-talet räddat 320 föräldralösa elefanter och återbördar löpande dessa till frihet i Tsavo Nationalpark. Där vaktas de av stiftelsens parkvakter.

Det är noterbart att från dessa 320 elefanter har det kommit minst 59 nyfödda vilda elefantkalvar. Antalet elefanter som svenska djurparker återfört till frihet är noll. Det är fullständigt ologiskt att ta elefanter till Europa när det går att göra jobbet mycket mer effektivt på plats i Afrika. Flera djurparker i världen har också slutat med elefanter. Anledningen är att djuren inte kan ges rätt form av omsorg.

Hewletts Wild Animal Park i Kent, Storbritannien tänker gå ännu längre. Planen är att återförvilda alla 13 elefanter som idag finns i parken. Amos Courage från Aspinall säger:

De är för stora djur, de är för intelligenta, de är för aktiva för att hållas i fångenskap”

Även Louisvilles djurpark kommer skicka elefanterna Punch och Mikki till The Elephant Sanctuary i Hohenwald, Tennessee. Fristaden erbjuder 1214 hektar mark.

I New York utreds ett förslag som om det blir lag kommer innebära att elefanter ska ha rätt till minst 6 hektar per djur i grupper om minst 2 individer.

Hade en sådan bestämmelse skapats i Sverige skulle elefanterna i Borås ha rätt till minst 36 hektar. Marken de har tillgång till idag är försvinnande liten i jämförelse.

Staden Ojai i Kalifornien beslutade hösten 2023 att göra det olagligt med elefanter i fångenskap om det inte rör sig om en ackrediterat fristad. Idag finns förbud mot elefanter på cirkus i Sverige. Det handlar således om att även omfatta djurparker i förbudet. För vi behöver inse att elefanter inte hör hemma i djurparker och att det faktiskt går att skydda dessa vänliga jättar där de hör hemma. Det är ovärdigt Sverige att hålla dessa intelligenta och självmedvetna djuren instängda.

Johan Löfgren,
PIMI – Personskap för IckeMänskliga Individer

Läs också:

Johan Löfgren: Om den asiatiska elefanten i ett djurrättsperspektiv – eFOLKET, 8 apri 2024.

You May Also Like