Forskningen som gav oss antibiotikan

Det är från mitten av 1800-talet som en modern vetenskaplig forskning växte fram inom kemi, fysik och medicin, allt fler nya upptäcker och uppfinningar görs, Allt fler människor fick möjlighet att ägna sig åt forskning och genomför studier och som ledde till nya upptäcker som i sin tur gjorde det möjligt med nya behandlingsmetoder och produktion av nya läkemedel.

Hade … Läs mer

Läs mer

Béla Kun och revolutionen i Ungern 1919

Det är nu hundra år sedan revolutionen i Ungern 1919 och försöket att bygga en socialistisk rådsrepublik där, som till sist krossades av utländska makter. Följande text är ett utdrag ur Per Leanders essäbok Solen skiner alltid på segerdagen, utgiven på Bokförlaget Röda Rummet.

Utdraget har också varit publicerat i tidningen Internationalen.

Den 21 mars 1919 utropades sovjetrepubliken Ungern. … Läs mer

Läs mer

Militärkuppen den 11 september 1973 skulle “rensa Chile från marxister”

Den 11 september 1973 gjorde general Augusto Pinochet och hans junta en militärkupp i Santiago de Chile. President Salvador Allende störtades. General Pinochet började en sjutton år lång militärdiktatur där oliktänkare och vänstersinnade förföljdes. Militärkuppen hade starkt stöd av USA.

Artikeln tidigare (17/4 -19) publicerad i Svenska Yle.

Yle visar en ny inhemsk dramaserie Invisible heroes som handlar om militärkuppen Läs mer

Läs mer

Första Världskriget och kampen om oljan – Blev Rudolf Diesel krigets första offer?

I början av 1900-talet började koltillgångarna sina i två av Europas ledande nationer, Storbritannien och Tyskland med följd av att priserna också ökade. Samtidigt ökade efterfrågan på flytande bränsle till bensin- och dieselmotorer. Kolet var dock fortfarande det viktigaste bränslet framför allt för uppvärmning av hus och för elproduktion och även för järnvägstransporter.

De brittiska gruvarbetarna, som tack vare sin … Läs mer

Läs mer

När mina släktingar tvingades tigga

Min farmors farbror, Rask Jon Andersson, kallad “Tjäder Juga” 1850 – 1933, berättar om att han var lite varstans under sin barndom och ungdom och tiggde:

År 1860 på våren vore jag och min bror, Anders i Lerdal i Rättvik och “tog ajt rättigeti” (tog ut rättigheten = en omskrivning för att tigga). Vi hade bestämda ställen, där vi brukade … Läs mer

Läs mer

Kvinnlig rösträtt 100 år

24 maj 1919 beslutade riksdagen att kvinnor ska få rösträtt och valbarhet till riksdagens andra kammare. Vi hade tvåkammarriksdag och det var endast till andra kammaren det var direktval.

Första kammaren valdes indirekt genom landstingens och de största städernas kommunala församlingar. Första kammaren skulle representera “bildning och förmögenhet”. Endast män var valbara och det fanns ålders- inkomst- och förmögenhetsvillkor.

Vilka … Läs mer

Läs mer

Lucy Parsons, kvinnan som ledde den första förstamaj-demonstrationen.

Vår nättidning e FOLKET har i en serie artiklar lyft fram Rosa Luxemburg. Rosa mördades för 100 år sedan. Hennes konsekventa kamp för arbetarklassen, socialismen och mot det imperialistiska kriget (första världskriget) hade lett till att hon hatades intensivt av överklassen, den nationalistiska högern och högern inom socialdemokratin.

Vi ska i denna text försöka ge läsarna information om en annan … Läs mer

Läs mer

Komintern och de svenska vänstersocialisterna

Det är nu 100 år sedan Komintern, den Kommunistiska Internationalen, grundades i mars 1919. Per Leander berättar om hur de svenska vänster­socialisterna förhöll sig till Komintern och om konsekvenserna som en anslutning medförde.

När den Kommunistiska Internationalen (Komintern) grundades i Moskva mars 1919 representerades Sverige av Otto Grimlund, en 25-årig skåning som hade varit med och mött Lenin när … Läs mer

Läs mer

100 år sedan mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare (6)

Läs även: del 1, del 2, del 3, del 4, del 5.

Del 6. Arbetarklassens revolt mot kriget och inledningen till barbariets kontrarevolutionära motangrepp

Året1916 innebar en vändpunkt. Arbetarklassens motstånd mot kriget ökade i styrka och i Tyskland tog det sig uttryck i en våg av strejker. Rosa Luxemburg och hennes kamrater inom den tyska socialdemokratins vänster bildade organisationen SpartakusbundLäs mer

Läs mer

Lär dig om din historia. Internationella kvinnodagen.

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. En nationell som internationell dag som uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation i världen. Dock har undrar jag om vi glömt bort våra förkämpar som stred för alla dessa frågor innan oss och är orsaken till att internationella kvinnodagen existerar.

1910 under Andra internationalens första internationella kvinnokonferensen i Köpenhamn, föreslogs det en internationell kvinnodag … Läs mer

Läs mer

Socialisten Rudolf Diesel ville skapa arbetarkollektiv

Rudolf Diesel uppfann 1892 en motor som drivs av olja, numera allmänt kallad dieselmotorn. Förmodligen finns det ingen enskild uppfinning som betytt mer än dieselmotorn för att bygga upp den moderna infrastrukturen, effektivisera jordbruket, skogsbruket och byggnadsindustrin samt underlättat byggandet av hus, järnvägar, vägar, viadukter och industrianläggningar. Dieselmotorn har också varit den viktigaste grunden för den enorma ökningen av såväl … Läs mer

Läs mer

100 år sedan mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 5

Läs övriga delar av artikelserien: Del 1, del 2, del 3, del 4

Del 5 – Katastrofen

Under åren som föregick det första världskrigets utbrott skärptes och fördjupades motsättningarna mellan de imperialistiska makterna. Två av stormakterna dominerade block formades.

Det ena blocket bestod av de två kejsardömena Tyskland och Österike-Ungern – med band till Turkiet, som då genom det … Läs mer

Läs mer

100 år sedan mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 4

Denna den fjärde delen i eFOLKETs artikelserie om Rosa Luxemburgs liv och gärning publiceras på hennes dödsdag, den 15 januari. Ytterligare två avsnitt kommer inom kort att publiceras.

Läs övriga delar i artikelserien: Del 1, del 2, del 3, del 5.

Rosa Luxemburg – ekonom och folkbildare

Samma år – 1907 –  som Rosa Luxemburg på Internationalens kongress i … Läs mer

Läs mer

100 år sedan mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 3

Läs övriga delar i artikelserien: del 1, del 2, del 4, del 5.

Del 3 – Revolutionärt arbetaruppror mot tsarregimen

Den 22 januari mördade den ryske tsarens militär hundratals deltagare i en fredlig arbetardemonstration i Sankt Petersburg. Följden blev en våg av masstrejker över hela Ryssland. Klass stod mot klass.

Strejkvågen svepte också över gränsen till den av Tsar-Ryssland annekterade … Läs mer

Läs mer

100 år efter mordet – Rosa Luxemburg fortfarande ovärderlig som vägvisare – Del 2

Detta är andra delen i eFOLKETs artikelserie om Rosa Luxemburg.

Läs övriga delar i artikelserien: del 1, del 3, del 4 del 5.

Rosa Luxemburg hade verkat inom arbetarrörelsen under drygt 30 av sina 47 levnadsår när hon den 15 januari 1919 mördades av kontrarevolutionens uniformerade bödlar. Redan som tonåring anslöt hon sig till den polska marxistiska socialdemokratin, och sedan … Läs mer

Läs mer

100 år efter mordet – Rosa Luxemburg fortfarande lika ovärderlig som vägvisare – Del 1

Dagen socialistiska och genuint röd-gröna vänster har all anledning att med stort allvar studera Rosa Luxemburgs verk och gärning. Hennes försvar av marxismen och socialdemokratins väsen, hennes strid mot militarism och krig och hennes förening av djup humanism med ett värnande om naturen och respekt för allt levande, är förvisso lika centralt idag som under den tid då Rosa … Läs mer

Läs mer

Imperier – uppgång och fall

Genom historiens gång har imperier uppstått. Och de har rasat samman.

Till exempel har vi haft Mongoliska kejsardömet under 1200- och 1300-talet där Djingis Khan såg erövring som sin livsuppgift.

Vi har haft det Osmanska riket från ca år 1300 fram till början av 1900-talet.

Vi har sett Spanien/Portugal som erövrat så gott som hela Syd- och Centralamerika och Mexico, … Läs mer

Läs mer

80 år sedan Kristallnatten

Den förföljelse som Hitler gjorde på oliktänkande på sin tid, det är samma idag. Då var det judarna, idag är det SD.

Bert Karlsson till Nyheter24.

Denna hårresande jämförelse mellan ett folkmord och det faktum att SD ännu inte släppts in i ett regeringssamarbete i Sverige säger väldigt mycket om den tid vi lever i. Jag har inte sett att … Läs mer

Läs mer

Om Första världskriget

För hundra år sedan, 11/11 klockan 11 blåstes eldupphör på västfronten. Det första världskriget som rasat sedan augusti 1914 var slut. 16 miljoner hade slaktats på Europeiska slagfält. Dessa människor förtjänar sannerligen att sörjas och att inte glömmas. De var offer för de olika härskande klassernas uppgörelse om kolonier, marknader och profiter. Den inomkapitalistiska konkurrensen hade drivit mänskligheten in i … Läs mer

Läs mer

“Den svenska demokratin föddes i feghet”

Det är nu hundra år sedan Sverige blev ett demokratiskt land med allmän rösträtt. Arbetarrörelsen hade länge kämpat för detta, men det var först genom trycket från den ryska revolutionen 1917, och framför allt den tyska novemberrevolutionen 1918, som den svenska borgarklassen gav med sig, livrädda för att det annars skulle bli revolution även i Sverige. Samtidigt var de svenska … Läs mer

Läs mer

De sista offentliga avrättningarna i Sverige

Invid landsvägen mellan Eskilstuna och Malmköping finns två minnesmärken. Det ena är en sten efter ingenjör Upmark. Det andra är ett kors efter kusken August Larsson. De vittnar om en blodig händelse från hösten 1874 då de mördades alldeles i närheten.

Jag åker ofta vägen Eskilstuna-Oxelösund och har under många år när jag passerat platsen tänk stanna och ta några … Läs mer

Läs mer

Anders Fraurud om: SD och demokratins upphävande

Efter valet den 9 september 2018 kan mycket vara annorlunda i Sverige. Ett möjligt resultat av valet kan bli att SD får ett mycket stort inflytande över regeringspolitiken.

Men, vadå? säger många idag. “Om de får många röster, så ska de så klart ha inflytande”. Det är ett sätt att resonera som i bästa fall är naivt. Att ge inflytande … Läs mer

Läs mer

Pragvåren 1968 – något att minnas?

Den 21 augusti var det exakt femtio år sedan som det dåvarande landet Tjeckoslovakien invaderades av sovjetiska, östtyska, ungerska, bulgariska och polska militära styrkor. De invaderades alltså av andra medlemmar i Warszawapakten, en militär union där Sovjetunionen hade ungefär samma roll som USA haft och har i Nato.

Tjeckoslovakien var då ett icke-kapitalistiskt land i det som kallades Östblocket. När … Läs mer

Läs mer

Rolf Nordin: Krig efter 1945 – del 2

Krig efter andra världskriget del 2

Väljer att börja med att reprisera min personliga beskrivning av de olika formerna av krigen:

Invasionskrig. Detta är lättast att förklara, enklast med exemplet När Tyskland anföll Polen 1939. Frihetskrig Huvudsakligen när en Koloni gör Uppror mot Kolonimakten, Exempel Algeriets kamp mot Kolonimakten Frankrike. Inbördeskrig. Här är definitionen svårast. Hur ska det definieras när… Läs mer
Läs mer

Rolf Nordin om det senaste årtiondenas krig

Krig efter andra världskriget del 1

Jag inleder med två bilder från (2:a) Vietnamkrigen. En närmare förklaring finns i texten om Vietnamkrigen.

Börjar med en personlig beskrivning av de olika formerna av krigen.

Invasionskrig. Detta är lättast att förklara, enklast med exemplet När Tyskland anföll Polen 1939. Frihetskrig Huvudsakligen när en Koloni gör Uppror mot Kolonimakten, Exempel Algeriets kamp mot… Läs mer
Läs mer

Rolf Nordin – Nazisternas mord

Har till slut kommit till start att försöka beskriva hur många civila som dödats av tyska nazisternas insatstrupper och i de uppemot 50 koncentrationslägren som verkade mellan 1933 och 1945, förutom de som dödats i de nazistiska krigen. Det är viktigt att påminna om omfattningen av nazisternas illdåd, och en del av detta är att påminna om märkena som användes … Läs mer

Läs mer

För 50 år sedan: Skammens match stoppades i Båstad – “De jagade oss genom halva Småland”

Sverige skulle spela en tennismatch mot den rasistiska förtryckarregimen Rhodesia. Det ställde många svenskar inte upp på. Mobiliseringen blev omfattande och tillresta aktivister lyckades stoppa matchen. Men efteråt ledde en guldhandlare en hatisk mobb, ett rasistiskt medborgargarde som ville lära demonstranterna en läxa. Hade aktivisterna inte flytt hade Båstad 68 kunnat sluta mycket, mycket illa.

Det är i början av … Läs mer

Läs mer

Idag, den 14 maj, är det årsdagen för morden i Ådalen 31

Ordvalet är mitt men varför inte tala klarspråk, även om samhället är den skyldiga.

De bodde i Frånö och därför hade mamma starkt minne av Ådalshändelserna och här tar jag dessutom med en sak som inträffade cirka tio år senare då denna har en tydlig koppling till händelserna 1931. Börjar med några bilder som illustration och börjar med en bild … Läs mer

Läs mer

Raskravallerna i Tulsa – en bortträngd tragedi

31 maj 1921 massakrerades flera hundra svarta amerikaner under raskravaller i Tulsa, Oklahoma. Denna händelse är okänd bland de flesta amerikaner och förtegs av stora delar av media ända fram till 1990-talet. Först på senare år har USA:s näst blodigaste våldsdåd genom historien fått någon form av erkännande.

På alla hjärtans dag gick en ung tonårskille in på en gymnasieskola … Läs mer

Läs mer