Birger Schlaug: Folk och försvar i Sälen

Eftersom Trump lägger en bisarr skugga på den svenska Nato-debatten så talades det inte så mycket om Nato i direkta ordalag under Folk och Försvars inledande dagar.

Men: mellan raderna var det solklart att det det finns en sorts tyst överenskommelse om att militären skall få ytterligare miljarder. Vi ska ha, som sades flera gånger, en militär tillväxt också efter … Läs mer

Läs mer

Sveriges fega ställningstagande i kärnvapenfrågan.

Sverige är ett av de länder som var med att utarbeta FN:s konvention om kärnvapenförbud. En konvention som bygger vidare på ickespridningsavtalet NPT som syftar till global kärnvapennedrustning.

Konventionen är det första bindande internationella avtalet med målet att helt förbjuda kärnvapen.

Konventionen förbjuder bland annat utveckling, förvaring, transport, användning och hot om användning av kärnvapen.

Sverige var från början drivande … Läs mer

Läs mer

Det gränslösa sveket och den totala förnedringen

Igår (12/7 2019) tillkännagav Sveriges utrikesminister Margot Wallström vid en presskonferens att regeringen kommer att föreslå Riksdagen att besluta att Sverige inte ska ratificera (slutgiltigt ställa sig bakom) konventionen om förbud mot kärnvapen.

Konventionen antogs preliminärt i juli 2017 preliminärt av 121 av FN:s medlemsstater. Sverige var en av de 121 staterna, en majoritet av FN:s medlemmar. Inga kärnvapenstater, och … Läs mer

Läs mer

Nato skapar konflikt – lägg ner Nato!

Natos existensberättigande är svårt att se. USA dominerar Nato, politiskt, ekonomiskt och militärt. När lämpligt tar man hjälp av sina stödtrupper i Nato, som exemplifierats ovan, ibland inte. Nato existerar för att hantera de risker som genererats av dess egen existens. Nato skapar konflikt – lägg ner Nato! Det skriver Pär Salander.

Generalsekreterare Stoltenberg uttryckte vid Natos 70-års firande den … Läs mer

Läs mer

Nato – ett överårigt maffiaföretag

Denna krönika har tidigare (14/4) varit publicerad i tidningen Internationalen.

På bokrean fann jag till en billig penning Svunna riken, mytomspunna folk och kulturer av Markus Hattstein. Svår att motstå och mycket väldokumenterad med ett generöst myller av belysande bilder, kartor och tidslinjer.

Samtidigt en obehaglig påminnelse om det oändliga antal patriarkala krig som på alla kontinenter dränkt människans historia … Läs mer

Läs mer

Just nu: Trumps våldsverkarförband övar i Norrbotten

Till Northern Wind har Sveriges Nato-anpassade krigsmakt döpt en just nu pågående militärövning. I övningen, som äger rum 18-27 mars, deltar totalt 10 000 soldater. 7 000 av dem tillhör förband från Storbritannien, USA, Norge och Finland.

Den svenska krigsmakten påstår att det inte handlar om en NATO-övning. Formellt är den svensk, de utländska makternas förband är “inbjudna”. Syftet är … Läs mer

Läs mer

Anders Romelsjö om försöken att rentvå NATO:s inflytelseagent Martin Kragh

eFOLKET har i flera artiklar uppmärksammat Sveriges krigsminister Peter Hultqvist i dennes roll som politisk inflytelseagent för NATO och USA:s regering. Hans propaganda och politik för en de-facto-anslutning till militäralliansen NATO har rönt massiv uppbackning från riksdagens borgerliga partier och borgerliga ledarskribenter.

En aspekt av propagandan har bestått i att framställa alla kritiker av sammanväxandet med kärnvapenalliansen NATO och den … Läs mer

Läs mer

Skrämselpropagandan från Natos trojanska hästar

För ganska precis två år sedan publicerade den vetenskapliga tidskriften Journal of Strategic Studies en artikel som innehöll anklagelser riktade mot både journalister, riksdagsledamöter, fredsorganisationer och privatpersoner i Sverige.

Artikeln hette Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case och dess huvudförfattare var Martin Kragh. Kragh är docent och forskare vid Utrikespolitiska institutet och vid … Läs mer

Läs mer

Svenskt hyckleri normaliseras

Artikeln är skriven av Pär Salander, professor socialt arbete vid Umeå Universitet. Den är tidigare publicerad i Västerbottens-Kuriren.  Pär Salander har tidigare i eFOLKET bidragit med en rad kritiska artiklar om den svenska säkerhetspolitiken.

Innan valdagen hörde vi partiledarna debattera och “duellera” i radio och TV kring skola, vård, brott och straff, integration och klimat. Otvetydigt viktiga frågor, men inte … Läs mer

Läs mer

eFOLKET: Regeringens och storkapitalets NATO-strategi måste stoppas!

Sveriges Radios Dagens Eko tar den 15 oktober upp svenska SAAB:s samarbete med Boeing för att framställa i första omgången 350 skolflygplan med namnet T-X för USA:s krigsmakt. Ekot intervjuar Mike Winnerstig från Totalförsvarets forskningsanstalt (FOI) där han är chef för säkerhetspolitiska enheten och Martin Lundmark som arbetar vid Försvarshögskolan.

– Jag tror att det här har långsiktigt mycket stor … Läs mer

Läs mer

Nej till Trident Juncture och Sveriges inordning i Nato!

Snart rullar militärtransporterna genom Sverige. USA och andra Natoländer ska frakta militärt material genom vårt land inför Natos militärövning Trident Juncture i Norge. Den startar 25 oktober.  Aktivister För fred manar i den här debattartikeln till motstånd.

40000 soldater med närmare 10000 militära fordon, 70 krigsfartyg och 130 militärflygplan medverkar. Alla militära svenska vapenslag ska delta, armén, flottan och flygvapnet. … Läs mer

Läs mer

En motsägelsefull, men beräknande Trump skrämmer upp politiker i Europa och USA

På mindre än en vecka lyckades Donald Trump först skrämma upp hela det europeiska Natoetablissemanget för att sedan chocka den europeiska politikerparnassen och USA:s hela förenade krigsparti bestående av demokrater och republikaner i kongressen samt den amerikanska pressen med Washington Post i spetsen.

Vad var det för förskräckliga budskap han kom med på Natomötet. Han krävde att de Europeiska Natoländera … Läs mer

Läs mer

Nato en relikt från kalla krigets dagar

Rustningarna ökar hoten mot människor och miljö

Nato skapades av USA efter andra världskriget av USA och Storbritannien samt de ockuperade länder som inte hade befriats av Sovjetunionen. Syftet vara från början att motverka sovjetiskt inflytande i Europa. När Nato bildades 1949 fanns det knappast något militärt hot mot länderna i Västeuropa, eftersom Sovjetunionen var allt för försvagat efter att … Läs mer

Läs mer

Stoltenberg hyllade Trump – Pelosi förskräckt

Likt en det 21:a århundradets Benito Mussolini läxade USA:s president Donald Trump upp ledarna för USA:s allierade under NATO-mötet i helgen. Den dominerande meningen i de mötesbevakande medierna var att det handlade om regelrätt förnedring.

Trump självuppskattande kommentar efter mötet var också av det slaget som för tankarna till den egocentriske och lynnige italienske fascistdiktatorn:

Jag sa åt folk Läs mer

Läs mer

Begripligt att Ryssland reagerar på Natos expansion österut

Utrikesminister Wallström skrev nyligen tillsammans med sin ukrainska kollega en debattartikel där annekteringen av Krim reduceras till uttryck för rysk aggressivitet. Övriga medförfattare är alla Nato-medlemmar.

Försvarsminister Hultkvist framförde strax innan, vid ett besök i Georgien och till sina värdars förvåning, ett önskemål om att få tala vid en militärbas och talar då om den aggressiva ryska regimen. Han meddelade … Läs mer

Läs mer

Svenskarna och NATO

Det nalkas återigen Folk och Försvar i Sälen. Rikskonferensen där politiker och försvarsmänniskor samlas och diskuterar militärutveckling ur ett både nationellt och globalt perspektiv. Det blir den fjärde (möjligen sista) konferensen för Löfven/Hultqvist, och den tredje för överbefälhavare Bydén. Lika aktuellt som de tidigare åren dessa tre män representerat svensk försvarsmakt i Sälen, är hotbilden från Ryssland. Att Ryssland rustar … Läs mer

Läs mer

Margot Wallström: Nato ska inte hota Sverige

Milsvid skillnad mellan hur utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist uttrycker sig. Den förra markerar Sveriges integritet och självbestämmande om FN:s kärnvapenförbud medan den senare beter sig som en lydig knähund i förhållande till USA och Nato.

Fredag den 1 december svarade Margot Wallström på en interpellation i riksdagen från Pål Jonsson (M). Interpellanten hade bland annat frågat om … Läs mer

Läs mer

Sverige ansluts till ny militär sammanslutning inom EU

Krigs- och vapenindustrin har varit pådrivande bakom tillkomsten av PESCO

Ytterligare ett steg har tagits för att fastare knyta Sverige till det västliga stormaktsblocket. Till Sveriges allt intimare NATO-samarbete och medlemskapet i den NATO-initierade insatsstyrkan Joint Expeditionary Force, har nu lagts anslutning till det nybildade Permanent Structured Cooperation (PESCO); en sammanslutning för militärt och vapenindustriellt samarbete inom EU:s ram. PESCO … Läs mer

Läs mer

Hultqvist kryper för Trumps försvarsminister

Reaktioner att vänta inom de socialdemokratiska leden?

Sveriges militära samarbete med USA och Nato har blivit allt tätare, och är numera svårt att skilja från ett fullvärdigt Nato-medlemskap. Försvarsminister Peter Hultqvist är pådrivande i denna process. Beskedet om att Sverige ska köpa luftvärn från USA och ännu mer inlemmas i USA:s och Natos militära strukturer är därför inte förvånande.

Igår … Läs mer

Läs mer

Hultqvist och borgerligheten hetsar mot Palme-linjens försvarare

Pär Salander: “Försvarsministern är oklar över skillnaden mellan desinformation och kritiska invändningar”

Pär Salander, professor i socialt arbete vid Umeå universitet och återkommande debattör i eFOLKET, oroas över att all kritik mot militarismen och närmandena till militäralliansen NATO nu tenderar att rutinmässigt stämplas som desinformation inspirerad av den ryska regeringen. Ett klimat jämförbart med det som rådde under den McCarthyistiska Läs mer

Läs mer

Sverige i NATO:s krig

Exemplen Afghanistan och Libyen

Efter över 190 år av fred halkade Sverige in i ett krig. I december 2001 bad den brittiska regeringen Sverige att delta med soldater i insatsstyrkan i Afghanistan. Det var alltså inte FN som bad Sverige att ställa upp. Sveriges riksdag beslöt ändå att skicka 45 fredsbevarande soldater – under högst två månader- till Afghanistan.

Sverige … Läs mer

Läs mer

Tommy Jansson: FN-konventionen mot kärnvapen får stöd

Förre utrikesministern och FN:s vapeninspektör Hans Blix uppmanar till tilbakavisande av Trump-regeringens påtryckningar

Initiativet att utarbeta en konvention om ”förbud mot kärnvapen” stöddes tidigt av många människor och stater. Det var en protest mot att kärnvapen­staterna tycks ha övergivit all ambition om nedrustning och i stället ägnar sig åt att utveckla vapnen. Det skriver Hans Blix i Svenska Dagbladet den … Läs mer

Läs mer

USA rustar mest, mer än under kalla kriget

”Jämfört med Nato är Ryssland en militär dvärg”

På sin hemsida har Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut, Sipri, följande text: ”De tio länderna med största militärutgifterna svarar för nästan tre fjärdedelar (73 procent) av de totala militära utgifterna. Dessa tio länder är USA, Kina, Saudiarabien, Indien, Frankrike, Storbritannien, Japan, Tyskland och Sydkorea.

USA:s militära utgifter 2016 var 611 miljarder US-dollar – nästan … Läs mer

Läs mer

Zoltan Tirolers tal vid fredsmanifestationen i Göteborg den 16 september

Bilden: Zoltan Tiroler, ordförande i Svensk-Kubanska Föreningen och medarbetare i eFOLKET

Fredsvänner, anti-imperialister!

Förra veckan drabbades Kuba och Karibien av den största och värsta orkan som någonsin uppmätts i Atlanten. Liv gick till spillo och skadorna är gigantiska. Medan orkanen fortfarande obarmhärtigt hamrade mot Kuba så skickade kubanerna solidariskt 750 läkare och specialister till andra drabbade länder i Karibien. För … Läs mer

Läs mer

Dagens Nyheter tar täten i hetsen mot fredsrörelsen

Håkan Blomqvist, historiker vid Södertörns högskola, riktar kritik mot DN:s omfamning av Trumps kärnvapen

Hiroshimahögern på Dagens Nyheters ledarsida, med fikonlövet ”liberal”, tar täten i kapprustarnas hets mot fredsrörelsen, DN 8 september. Det handlar om protesterna mot den väldiga krigsövningen Aurora där Nato-förband med USA i spetsen bjudits in för att träna mot ryssen. ”Ingen ska förneka Sverige att öva … Läs mer

Läs mer

Thomas Hammarberg: Trump ska inte styra vår kamp mot kärnvapen

Debattinlägg i Dagens Arena

Beskedet att regeringen ska utreda konsekvenserna av att godkänna konventionen om förbud mot kärnvapen kan rymma en förvarning om en dramatisk kursändring och anpassning till signalerna från Washingtons Trump-regim, skriver Thomas Hammarberg.

Försvarsminister Peter Hultqvists uttalanden i Aktuellt nyligen har väckt frågor, förståeligt nog. Han antydde en total omsvängning av den svenska hållningen till internationellt arbete … Läs mer

Läs mer

USAs marinsoldater övar krig i Sverige

Fakta, bakgrund och analys – Eva Brita Järnefors, journalist och författare

USAs marinsoldater är på väg med pansarvagnar till Sverige, från sin bas i Norge. Det gäller också en specialstyrka på 330 marinsoldater med uppdrag att vid en konflikt i Östersjöområdet inta Gotland. Under tre veckor i september ska Aurora 17, den största militära övningen hittills med Nato-länder, hållas i … Läs mer

Läs mer

Åke Eriksson – socialist, internationalist och svensk fredskämpe

Peter Hultqvist – militarist och Trump-administrationens främste inflytelseagent i Sverige

eFOLKET ser som en av tidningens huvuduppgifter att bekämpa militarism, vapenskrammel och Sveriges allt mer täta samarbete med NATO.  Vi är långt ifrån ensamma i detta land om att se militarismen som ett elände och en stor fara. En som bestämt sig för att kavla upp ärmarna  är Åke ErikssonLäs mer

Läs mer

Hultqvist och allianspartierna värnar NATO:s kärnvapeninnehav

Stark reaktion från svenska fredsorganisationer

Debatten om FN:s förbud mot kärnvapen handlar inte om vilket fruktansvärt massförstörelsevapen kärnvapen är. Den handlar i stället om att en svensk ratificering skulle försvåra relationen till NATO och USA. Det skriver Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Svenska Läkare mot Kärnvapen i ett pressmeddelande den 1 september.

De båda organisationerna var på plats … Läs mer

Läs mer

(V) viker inte för hot från USA!

“Sveriges militära alliansfrihet har tjänat oss och vår omvärld bra.”

Den svenska Natoanpassningen står inför ett vägskäl, ska vi stå för nedrustning av kärnvapen eller lyda instruktioner från Trumps USA? Vi låter oss inte skrämmas av förtäckta hot från USA:s försvarsminister. Självklart ska Sverige skriva på FN-konventionen om förbud av kärnvapen, skriver Stig Henriksson (V) och Yasmine Posio Nilsson (V).… Läs mer

Läs mer