Eländet i Syrien fortsätter

Den syriska konflikten fortsätter. Återigen har människor, på grund av regnande bomber, mist sina liv i Aleppo. En FN­-konvoj har bombats, och av misstag sprängdes 62 syriska soldater till döds av den USA-­ledda koalitionen. Allt detta då en”vapenvila” skulle råda i landet. En vapenvila framhandlad av människor som aldrig spenderat mer än ett dygn åt gången i Syrien. Vilka grupper
som ska skyddas av vapenvilan, och vilka som fortfarande är legitima skjutobjekt, är en diffus fråga.

När en Al-­qaida kopplad grupp kallad, Ahrar al-­Sham, som befinner sig mitt på slagfältet och är ett av krigets mest drivande parter, inte ingår i vapenvilan, framstår det hela som en stor pajasfars. Ingen grupp besitter större kapacitet än Ahrar al­Sham att påverka stridens utgång i Aleppo. Regimens bomber, ämnade åt Al­-qaida terroristerna, kommer fortsätta rasera byggnader och
människoliv.

Med Turkiets närvaro i landet problematiseras läget ytterligare. Turkiet har nu öppnat en ny front från norr i Syrien, fritt fram för rebeller att avancera mot Aleppo på. Det är som att vapenvilan som nyligen bröts, fungerar som ett skynke framför förberedelserna inför den ”verkliga striden” som stundar.

Det är med uppgivenhet som jag, skribenten, hoppas att den globala uppvärmningen ska ge effekt på vapenmekanismen och göra alla vapen stridsodugliga, för det verkar vara det enda som kan få
slut på barbariet i nuläget.

Insänt av: Uppgiven

You May Also Like