Den kurdiska motståndsrörelsen inställer militär aktivitet

I denna insändare berättar föreningen Kurdiska Demokratiska Samhällscentret-Sverige att de väpnade styrkorna för den kurdiska rörelsen inställer militär aktivitet. Rörelsen kommer att använda militära medel endast om den trots sitt initiativ till Läs mer “Den kurdiska motståndsrörelsen inställer militär aktivitet”

Read more

Kubas medicinska Henry Reeve-brigad till Turkiet

  • Prensa Latina 230210
  • Översättning. Christine Vaple
  • Artikeln tidigare publicerad på Svensk-kubanska Föreningens hemsida

*****

Kubas hälsovårdsmyndigheter tog avsked av en Henry Reeve-brigad inför avresan till det jordbävningsdrabbade Turkiet.

Vid ceremonin utdelades flaggor … Läs mer “Kubas medicinska Henry Reeve-brigad till Turkiet”

Read more

Jordskalven i Turkiet och Syrien kräver omedelbara och massiva internationella hjälpinsatser

Enligt de senaste uppgifterna uppgår nu antalet dödade på grund av det stora jordskalvet som drabbat södra Turkiet och norra Syrien till över 11.000 – en siffra som fortsätter att stiga. Tusentals … Läs mer “Jordskalven i Turkiet och Syrien kräver omedelbara och massiva internationella hjälpinsatser”

Read more