Ivan Iljin, fascisten somär Putins “favoritfilosof” och vars namn Putin-regimen nu vill tvinga på Humanistiska Univeritetet i Moskva.

Moskvastudenter protesterar mot Putins och universitetsledningens hyllande av fascist

Tiotusentals studenter i Ryssland har med namnunderskrifter protesterat mot att en avdelning vid Humanistiska universitetet nyligen uppkallats efter ökänd rysk fascistisk “ideolog”, Ivan Iljin.

Ivan Iljin, motståndare till bolsjevikerna och grundmurad antidemokrat, lämnade Ryssland 1922. Han ställde sig under mellankrigstiden som sympatiserande med de europeiska fascistiska rörelserna och de fascistiska maktövertagandena i Italien och Tyskland. Under en period samarbetade han med Hitlers propagandachef Joseph Goebbels.

Efter 1945 förklarade Iljin sig “besviken” på Hitler, och bosatte sig Francos militärfascistiska Spanien. Han avled 1954, i Schweiz

Till saken hör att denne fascist är en av Rysslands nuvarande president Vladimir Putin ofta citerad favoritfilosof. För några år sedan såg Putin till att forsla hem Ivan Iljins kvarlevor, så att han kunde begravas i “fosterlandets jord”. Samma procedur har på Putins initiativ ägt rum med åtminstone en av de kontrarevolutionära generaler som bekämpade den unga socialistiska staten efter 1917.

Nyligen betonade Putin också – i samband med att talade inför en ungdomskonferens – att den officiella ståndpunkten nu är att Lenin och bolsjevikerna var fosterlandsförrädare då de ställde sig i spetsen för en revolution som på sitt program hade fred och att Ryssland skulle dra sig ur världskriget och att den ryska arbetarrörelsen skulle uppmana arbetarrörelsen i andra länder att följa det ryska exemplet.

Lenins och bolsjevikernas fredskamp och internationalism betraktas idag av Putin-regimen ett uttryck för “landsförräderi”.

Däremot har Putin mycket lätt för att se positivt på Stalin-tiden. Under 30-talet genomfördes av Stalins  regim en politisk och kulturell kontrarevolution med nationalistiska och chauvinistiska övertoner, vilken bland annat innebar att tiotusentals av bolsjevikpartiets medlemmar mördades, inklusive i det närmaste hela det gamla gardet från Lenins tid.

Som lök på laxen har nu som chef för den avdelning som ska bära fascisten Iljins namn utsetts en annan av Putins favoriter, den högerextreme, ultranationalistiske, nazist-sympatiserande och fascistoide akademikern Alexandr Dugin.

På sociala medier cirkulerar i Ryssland nu ett filmklipp från en utfrågning av en rektor vid universitetet. I klippet läser en student upp en deklaration gjort av Ivan Iljin 1948, i vilken Iljin hyllar fascismen som en positiv “fosterländsk” politisk riktning. Studenten ber rektorn att kommentera innehållet i citatet, och får då till svar att han (studenten) är “ohyfsad” och att “citatet är taget ur sitt sammanhang”.

Studenternas kraftfulla reaktion mot regimens tilltag att stämpla en avdelning på  Humanistiska universitetet i Moskva med namnet på en tvättäkta fascist, och att tillsätta en sådan som Alexandr Dugin som chef för avdelningen, kan ses som en möjlig stormsvala. Den fascistoida borgerliga och militaristiska plutokratin kommer att elimineras först då det ryska folket reser sig och gör rent hus med det reaktionära styret. Ser vi nu tecknet på att en uppgörelsens tid inte är alltför avlägsen?

You May Also Like