Salih Muslim. Bild från rojhelat.info

PYD:s Salih Muslim deltar på fredsmässan på Solidaritetshuset 18-19 november

Tord Björk:

Salih Muslim deltar via länk på Fredsmässan som hålls på Solidaritetshuset i Stockholm 18-19 november.

Om Fredsmässan: Läs artikeln i eFOLKET  som publicerades 7 november. En av nyheterna som tillkommit är att också Salih Muslim, medordförande i PYD och en av Rojavas ledare, kommer att delta.

Lyssna på Salih Muslim, medordförande i PYD och en av Rojavas ledare!

Idag är Rojava utsatt för upprepade attacker från turkisk militär. Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan har för kort tid sedan aviserat en ny invasion, och talat om att “utvidga säkerhetszonen i norra Syrien”. Detta betyder i klartext en fortsättning på fördrivningen av den kurdiska befolkningen.

Hur ser framtiden ut för Rojava? Vilket stöd efterlyser man från omvärlden.  Söndagen den 19 e november kl 13 finns vi i Solidaritetshuset i Stockholm och Mehdi Oguzsoy ställer frågorna direkt till Salih Muslim medordförande i PYD som finns med oss på länk från Rojava

Ann-Margarethe Livh, ordförande Solidaritetsföreningen för Kurdistan inleder.

Samtalet sker på engelska men det kommer att vara möjligt att ställa frågor på svenska och på kurdiska.

*******

Andra nyheter inför mässan är att Stockholms fredsförening deltar och presenterar ett förslag om att starta en folkkampanj för fred och nedrustning i en panel tillsammans med Stig Broqvist från Jordens Vänner.

På temat En ny världsordning  Hur bygger vi freden? samtalar Francisco Contreras  från Internationell Arena med Valter Mutt och Eva Nikell om:

  • vilka konflikter som hotar freden i den nya världsordningen?
  • på vilket sätt kan en ny världsordning skapa fred?
  • vad är rörelsernas roll och hur ska fredsarbetet bedrivas

Tord Björk

Läs också:

Fredsmässa på Solidaritetshuset 18-19 november

You May Also Like