Boken ”Vad är det som händer? – Barns bilder om coronapandemin”…

Eskilstuna: Svenskt barnbildarkiv får utmärkelse för samling av barns bildberättelser om coronapandemin

Svenskt barnbildarkiv släppte våren 2023 boken ”Vad är det som händer? – Barns bilder om coronapandemin”, som presenterar insamlingen med barns berättelser om pandemin. Boken innehåller ett hundratal bilder från de cirka 1300 barnteckningar som samlades in till arkivet under 2020 och 2021. Nu har Svenskt barnbildarkiv prisats för Årets samtidsdokumentation.

Våren 2020 lamslogs världen av det nya virus som börjat sprida sig. Svenskt barnbildarkiv ville såklart fråga barn och unga i Sverige vad de tänkte om det som höll på att hända. De ombads att rita och berätta sin bild av pandemin. För att sprida barnens tankar och berättelser sammanfattades ett urval bilder i en publikation som släpptes 2023.

För samlandet av barns bildberättelser om coronapandemin får Svenskt barnbildarkiv utmärkelsen Årets samtidsdokumentation. Utmärkelsen tillkännagavs och delades ut under onsdagskvällen, under Sveriges Museers vårmöte i Karlstad. Priset delas ut av DOSS, Dokumentation av Samtida Sverige, som genom utmärkelsen vill uppmärksamma särskilt inspirerande och nytänkande samtidsdokumentära projekt.

På bilden syns Linn Köpsell, projektkoordinator på Svenskt barnbildarkiv, Karin Isaksson, arkivarie på Svenskt barnbildarkiv och Maria Hallberg, chef för Eskilstuna Konstmuseer ta emot utmärkelsen…

Juryns motivering:

Med sin dokumentation av barns och ungas upplevelse av coronapandemin ger Svenskt barnbildarkiv dem en plats i historien. “Vad är det som händer? – Barns bilder om coronapandemin” visar hur man kan arbeta med social hållbarhet och att det går att göra unga människor delaktiga i samtidsdokumentation. I slutprodukten, som är en bilderbok med ett urval av de ca 1300 bilder som samlades in, får läsaren inblick i barnens värld på ett direkt sätt. En värld som rymmer åsikter om öppethållandet av skolor och inställda aktiviteter, saknad över äldre släktingar och ett sämre liv.”

Om boken

Möten med barnens bildmotiv kan skapa en förståelse för hur våra yngre samhällsmedborgare har upplevt de speciella åren i coronapandemins skugga. Vi ser engagerade och välinformerade individer med åsikter och känslor som pandemin och dess konsekvenser.

– Att läsa av berättelserna som finns i barns bilder är en dörröppnare in till barnens värld, och med den här boken ville vi öppna den dörren, säger Karin Isaksson som är arkivarie på Svenskt barnbildarkiv.

Uppslag från boken ”Vad är det som händer? – Barns bilder om coronapandemin”.

Boken är uppdelad i två delar, med en bildkatalog och ett tillhörande textkompendium. I kompendiet medverkar Orvar Löfgren, Johanna Emanuelsson, Khashayar Naderehvandi, Balsam Karam, Anna Sparrman och Alan Pedder med reflektioner kring barndom, kulturarv och pandemin.

– Även fast vi har tagit in prominenta skribenter så har vi valt att låta barnens bilder ta störst plats i boken, för att det viktigt att ge barnens berättelser det största utrymmet. Det här är barnens historia, den ska inte berättas av oss vuxna, förklarar Karin Isaksson.

Svenskt barnbildarkiv finns i Eskilstuna, i Eskilstuna Konstmuseums lokaler. Mer information om Svenskt barnbildarkiv och hur du kan köpa boken hittar du via denna länk.

Om Svenskt barnbildarkiv

Svenskt barnbildarkiv är ett nationellt arkiv för samlingar av barns och ungas bilder, och syftar till att i linje med FN:s barnkonvention verka för att synliggöra och integrera frågor om barns agens, upplevelser och villkor i samhällsbygge och kunskapsproduktion. Grunduppdraget är att bevara materialet för framtiden och att göra det tillgängligt för forskning och annan kunskapsproduktion. Arkivet har funnits sedan 1977 och innehåller cirka 700.000 bilder från slutet av 1700-talet fram till idag.

Läs också:

Ny bok med barnteckningar om barns upplevelser av coronapandemin

Utställning om skogen invigs på Eskilstuna Konstmuseum

You May Also Like