Insändare: USA:s strategiska krig – utan slut

Mellanöstern i ruiner, Latinamerika nästa? Uttalande antaget av Svensk-Kubanska Föreningen i Stockholm på Chemöte 16 juni 2018. Efter att ha bidragit till förödande inbördeskrig och bombat stater och folkliga rörelser sönder och samman i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, har USA riktat sina planer mot Latinamerika, för att återta förlorad mark...
Läs mer

Några kommentarer angående Tobias Perssons text om folkhögskolan

Folkhögskolans särart överlever inte an sig självt, utan man måste värna om den med aktiva åtgärder. Till exempel genom att ha något slags introduktion för alla lärare som kommer från andra skolformer; en genomgång om folkbildningens historia och särart och vilka fördelar man har när man arbetar i den anda som Sam Paldanius beskriver...
Läs mer