Lennart Holmer: “Ett gränslöst hyckleri!”

Några av världens ledare anklagar Syriens blodbesudlade president Assad för att ha använt kemiska vapen. De låter upprörda. USA går så långt att man angriper mål i Syrien med robotar.

Massmedia hänger på, “det är rätt, ge dom bara!”

Hur tänker man i dessa maktens boningar? Kriget i Syrien har pågått i sju år. I sju år har befolkningen terroriserats av precisionsbombningar av sjukhus, elkraftverk, vattenförsörjning och hem. Hela städer har raderats ut, oljefatsbomber har dödat tusentals civila, kvinnor och barn. Flyg- och granatattacker har varit befolkningens helvete i sju år, dödat tusentals människor och tvingat miljoner till flykt.

Och detta får ske! Är det på något sätt mer anständigt att människor i Syrien dödas med alla dessa högeffektiva vapen? Finns det i dessa ledares värld spelregler för hur människor får dödas? F16, ja. Splitterbomber, ja. Oljefatsbomber, ja. Kryssningsrobotar, ja. Granatgevär, ja. Men se, kemiska vapen, då säger vi bestämt ifrån.

Ryssland, USA, Saudiarabien, Iran, Turkiet har alla sina blodiga fingrar med i slakten i Syrien. Och det är just de som gör kriget och dödandet möjligt genom militärt stöd och en aldrig sinande ström av vapen. England, Frankrike göder, direkt eller indirekt, kriget med krigsmaterial. En MYCKET lönsam affär.

Kan någon klok människa förstå tanken? Så länge ni dödar med de här vapnen är det OK? Det finns inte ord nog för cynismen och hyckleriet.

Lennart Holmer

Eskilstuna

You May Also Like