Bilden från sverigeforunhcr.se

Kritik av brister i ett bra inlägg

Debattartikeln från Internationalens ledarredaktion är ett bra inlägg om avhumaniseringen av flyktingpolitiken i EU. Det beskriver hur lite ansvar för flyktingsituationen i världen som EU tar.

Men beskrivningen haltar på en del punkter.

Bland annat förstår jag inte vad det finns för anledning att citera den reaktionära skribenten Patrik Oksanen. Att borgerliga skribenter pendlar mellan eufori och dystopi över tillståndet i världen är inget nytt. Men OK, det är skribenternas sak.

Men vad värre är, när Internationalen ska ge exempel på handlingar som förvärrar flyktingsituationen i världen och tar upp vad som pågår i Daaraprovinseni södra Syrien, så hamnar man enligt min mening fel Som när man skriver: “Medan Assad-diktaturens ryska bombningar driver ytterligare en halv miljon syrier på flykt, denna gång från Daaraprovinsen…”

Jo, ryska bombningar har orsakat många människors död i Syrien, och drivet ännu fler på flykt. Men Daaraprovinsen har regerats av hårdföra islamistiska grupper under en stor del av kriget i Syrien. Nu har dessa gett upp, delvis på grund av bombningarna men också efter förhandlingar, samt på grund av att deras starka uppbackare i området, med Saudiarabien i spetsen, sviker dem.

Det är säkert så att människor har flytt även under den senaste veckans strider i Daara, Men det har inte varit en halv miljon människor som flytt från  Syrien eller ens från Daaraprovinsen, som Internationalen skriver.

Islamisternas nederlag har däremot öppnat för att den stor mängd syriska flyktingar som finns i läger i Jordanien söder om gränsen kan få möjlighet att återvända till hemlandet. Flyktingar strömmar inte längre ut från Syrien, flyktingar återvänder nu till sitt hemland, dock ännu så länge i mindre grupper. De beror naturligtvis inte på att dessa återvändare gillar Assad-regimen, utan på att säkerhetsläget i landet har blivit bättre.

Med rätta tecknar Internationalen en mörk bild av flyktingläget i världen. I Syrien är dock läget inte lika mörkt idag som det har varit. Där har bilden ljusnat under det senaste året i takt med att de islamistiska gruppernas tvingats bort från de område de har regerat med vapenmakt och förtryck av människor som tillhört andra religioner eller riktningar inom islam.

H. Foste Hjälte

You May Also Like