Konstnären Munish Wadhia kommer under nästa år att ställa ut på Eskilstuna Konstmuseum…

Eskilstuna: Konstnären Munish Wadhia tilldelas Carl-Axel Valéns konststipendium 2024

​​​​​​​Carl-Axel Valéns Stiftelse ger konstnären Munish Wadhia 2024 års konststipendium på 200.000 kronor. I stipendiet ingår även en utställning på Eskilstuna Konstmuseum.

Munish Wadhia får stipendiet med motiveringen:

Munish Wadhia erhåller Carl-Axel Valéns Stipendium 2024 för sitt lekfulla och öppet undersökande sätt att arbeta med bildmaterial och berättande. Munish Wadhia synliggör, med ett stort mod och en skarp kolonialkritisk blick, frågor kring kollektiva minnen, historia, arv och identitet. Genom ett fritt utforskande och ett tvärvetenskapligt arbetssätt tar sig Munish Wadhia an det utvidgade måleri där han med ett flertal olika tekniker och objekt skapar rumsliga miljöer, som med sin färg, form och doft öppnar upp, väcker nyfikenhet och bjuder in besökaren. I den rumsliga miljön flätas berättelser samman och alternativa samband synliggörs. Berättelser med fokus på identitet där vi, besökarna, blir påminda om hur vi är medskapare till våra identiteter och hur vi kan välja att gå utanför på förhand givna strukturer.”

Juryn har bestått av Maria Hallberg, Maria Nordin och Jan Watteus. Munish Wadhias utställning på Eskilstuna Konstmuseum invigs den 29 mars 2025 och visas sedan fram till och med den 7 september 2025.

Munish Wadhia, installationsvy: Invisible Seems, 2022, Konstakademien, Stockholm.

Konstnären Munish Wadhia

Munish Wadhia är född 1972 i Kenya och har en magisterexamen i måleri från Royal College of Art i London. Han är numera bosatt och verksam i Sverige. Wadhia har ställt ut på bland annat Konstakademien, Södertälje Konsthall och Tändsticksmuseet i Jönköping. Nu till sommaren kommer han att medverka i grupputställningen ”Stockholms kosmologi” på Liljevalchs. Munish är också paneldeltagare och Artist-In-Residence i projektet ”Samlande tankar” på Grafikens Hus, och hösten 2024 påbörjar han ett sex månader långt residens på IASPIS i Stockholm.

Munish Wadhia, installationsvy: From From, 2023, Södertälje Konsthall.

Carl-Axel Valéns Stiftelse

Carl-Axel Valéns Stiftelse har sedan 2006 sin hemvist på Eskilstuna Konstmuseum. Dess syfte är att stödja utbildning, och/eller vidareutbildning av konstnärer och konsthantverkare verksamma i Sverige. Utöver stipendiet erbjuds konstnärerna också att ställa ut på Eskilstuna Konstmuseum. Stipendiaterna utses av stiftelsens styrelse, och det går därmed inte att söka stipendiet.

Eskilstuna Konstmuseum i Munktellstaden.

Läs också:

Konstnären Åsa Cederqvist tilldelas Carl-Axel Valéns Konststipendium 2023

Konstnären Ellen Ehk Åkesson tilldelas Carl-Axel Valéns Konststipendium 2022

BOOM! på Eskilstuna Konstmuseum

You May Also Like