Om invandringen i Sverige – del 5:

Poängen med ett välfärdssamhälle – omfördelning under livscykeln

Det finns en grov missuppfattning om de offentliga finansernas omfördelningseffekter. Nämligen påståendet att skatteintäkterna användas för att omfördela inkomster mellan olika grupper av medborgare. Statens och kommunernas skatteintäkter går främst till att betala kostnaderna för vård, omsorg och investeringar samt för att ge utbildning och omvårdnad av barn och äldre.

Det vill … Läs mer

Läs mer

Om invandringen i Sverige – del 2: Fakta om invandring och invandrare

Det sprids många myter om invandringen. För några år sedan 2014, påstods det i SVT att “Sverige är sämst på integration”. Och “att Sverige är sämst bland industriländerna när det gäller att ordna jobb till invandrare”.

Enligt OECD:s statistik så arbetade en större andel utlandsfödda i Sverige 2017. 66 procent.

Frankrike, 57 procent. Nederländerna, 63 procent. Finland, 60 procent. Danmark,… Läs mer
Läs mer

Om invandringen i Sverige – del 1: Invandringen bidrar till mer än den kostar

Kortsiktigt kostar flyktinginvandring, men långsiktigt bidrar den mer till Sveriges ekonomi. Hittills har flyktingmottagande visat sig vara långsiktigt lönsamt för det svenska samhället.

För en tid sedan (5 dec) publicerade eFOLKET min artikel “Ju större invandring, desto färre bidragsberoende enligt ny statistik”. Jag visade i den artikeln att bidragsberoendet faktiskt har minskat i Sverige efter sekelskiftet trots att invandringen under … Läs mer

Läs mer

Egna datorer i skolan – kejsar’ns ny kläder? Onödiga och kanske till och med skadliga!

Elevdator förbättrar inte studieresultaten men ser ut att öka klasskillnaderna i skolan

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan uppnår varken bättre eller sämre studieresultat än andra, visar en ny rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.

I rapporten Påverkas studieprestationer i skolan av Läs mer

Läs mer

Kommunal: “Inför en skatt för välfärden!”

Fackförbundet Kommunal lägger i rapporten Skatteväxling för välfärden fram förslag om hur välfärden ska finansieras och leverera en jämlik välfärd över hela landet. Skatterna ska bidra till minskade klassklyftor och ökad jämlikhet.

Kommunal anser att är det självklart att vård, skola och omsorg ska vara tillgängliga för alla på samma villkor. Det är behovet som ska styra, inte individens ekonomiska … Läs mer

Läs mer

Myten om den rättssäkra asylprövningen

Artikelförfattare: Karin Fridell Anter

Artikeln även publicerad (26/7) i tidningen Internationalen

Sedan “flyktingkrisen” hösten 2015 har Sveriges asyllagar försämrats radikalt, samtidigt som både Migrationsverket och migrationsdomstolarna har en praxis som ytterligare försämrar möjligheterna till en rättvis prövning. I två artiklar går Karin Fridell Anter dels igenom lagstiftningen och dels den rättsosäkerhet som skapas av Migrationsverkets praxis och lagtolkning. Här är Läs mer

Läs mer

Det svenska stålet biter

Svenska vapen används av den Saudiska koalitionen i kriget i Jemen enligt hemliga försvarsdokument som den undersökande franska organisationen Disclose tagit del av.

– Det här är konkreta fakta som gör att den svenska regeringen inte kan ducka längre, understryker Svenska freds.

Tidningen The Intercept och fyra franska medier har publicerat dokument som visar att franska vapen, bland annat stridsvagnar … Läs mer

Läs mer

Göteborgs-Postens ägare Peter Hjörne stoppade presstödet i egen ficka

Staten göder kapitalister som Peter Hjörne, som med sin tidning Göteborgs-Posten har monopol på tidningsmarknaden i Göteborg, med presstöd. Detta trots att presstödet  är avsett att gynna mångfald. I detta fall gynnar statens miljonbidrag till GP istället enfald.

I söndags skrev Dagens Nyheters chefredaktör Peter Woolodarski en ledare om Peter Hjörne, en mycket bra ledare där han redogör för hur … Läs mer

Läs mer

Överklassen är för hemsk! Del II.

Klicka till del I

Jag brukar inte köpa Expressen. Inte heller Aftonbladet. Men nu fick jag se en framsida som gjorde att jag halade upp stålarna för ett pappersexemplar av Expressen.

“H&M-dotterns lyxklubb för eliten. Inträdesavgift 250 000. Medlemmarna är hemliga”.

Konkreta siffror och uppgifter om hur den härskande klassen lever ska man inte förakta. Artikeln skriven av Michael Syrén … Läs mer

Läs mer

Afghanska flyktingministern: Stoppa utvisningarna!

Måndag 19 november 2018 ska 48 personer tvångsdeporteras från förvaret i Märsta till Afghanistan. I gruppen ingår felaktigt åldersuppskrivna tonåringar, kristna, ateister, småbarnspappor, psykiskt sjuka och kroppsligt sjuka. Protestdemonstrationer planeras under dagen och kvällen.

Afghanistans flyktingminister intervjuades av FARR. Han hävdar att internflykt, dvs. att man bosätter sig på annan ort än hemorten, inte är ett alternativ för “återvändare” – … Läs mer

Läs mer

“Den svenska demokratin föddes i feghet”

Det är nu hundra år sedan Sverige blev ett demokratiskt land med allmän rösträtt. Arbetarrörelsen hade länge kämpat för detta, men det var först genom trycket från den ryska revolutionen 1917, och framför allt den tyska novemberrevolutionen 1918, som den svenska borgarklassen gav med sig, livrädda för att det annars skulle bli revolution även i Sverige. Samtidigt var de svenska … Läs mer

Läs mer

Vad skall vi med kapitalet till?

Denna debattartikel har tidigare varit publicerad som ledare i den socialistiska veckotidningen INTERNATIONALEN (nr 43 2018) och i internationalen.se (26/10).

SEB som deltagare i en gigantisk stöld av tyska skattepengar, Nordea som anklagade för att tvätta pengar åt ryska kriminella. Visst går det bra för bankerna, men det var ett tag sedan vi betraktade dem som en grå men pålitlig … Läs mer

Läs mer

Debatt: UNDERHUGGARNA SOM FINANSIERAR BROTTSSYNDIKATET

Denna debattartikel har tidigare (från 25/10) varit publicerad som ledare i proletären.se

Säga vad man vill om bankmaffian, men uppfinningsrik är den. Det visar inte minst förra veckans avslöjande av hur hundratals miljarder har stulits från europeiska skattemyndigheter.

Det kallas det största svindleriet av skatt i Europas historia och bland deltagarna i denna organiserade brottslighet finns Wallenbergarnas SEB.

Upplägget kallas … Läs mer

Läs mer

2200 svenska soldater till NATO:s monsterövning

Denna artikel som eFOLKET här återpublicerar har tidigare (9/10) varit publicerad i proletaren.se och i veckotidningen PROLETÄREN (nummer 41 2018). Författare till artikeln är Marcus Jönsson. Även bilderna är hämtade från proletaren.se.

Mellan den 25 oktober och den 7 november genomför Nato den största militärövningen i Norge sedan kalla kriget. Sverige deltar med cirka 2.200 soldater och officerare. Dessutom lämnas … Läs mer

Läs mer

Nej till Trident Juncture och Sveriges inordning i Nato!

Snart rullar militärtransporterna genom Sverige. USA och andra Natoländer ska frakta militärt material genom vårt land inför Natos militärövning Trident Juncture i Norge. Den startar 25 oktober.  Aktivister För fred manar i den här debattartikeln till motstånd.

40000 soldater med närmare 10000 militära fordon, 70 krigsfartyg och 130 militärflygplan medverkar. Alla militära svenska vapenslag ska delta, armén, flottan och flygvapnet. … Läs mer

Läs mer

Siffror att begrunda – Valet till höger – och till vänster

Denna text syftar inte till att fånga upp alla valtrender och presentera en färdig analys. Syftet är att genom nedslag lite här och var ge siffror som kan vara nyttiga att känna till. För att kunna göra analyser. Texten är koncentrerad på det högerextremistiska SD och på den socialistiska vänstern.

Förhoppningsvis kan den ge nyttig läsning inför det digra arbete … Läs mer

Läs mer

Max Tegmark i SR:s Sommarprat:

“Pinsamt att Sverige inte undertecknat kärnvapenförbudet”

Max Tegmark är en världens ledande forskare i Artificiell Intelligens, AI. Den 1 augusti var han sommarpratare i Sveriges Radio. Han ägande sin programtid åt att dels berätta om sin egen forskning vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, och sin syn på AI, och dels till att argumentera för förbud mot kärnvapen.

Max Tegmark … Läs mer

Läs mer

Dagstidningarnas kris förvärras

Allt färre prenumeranter och stadigt minskade annonsintäkter.

Det gick dåligt för i stort sett hela den svenska dagspressen ifjol. Upplagorna rasar. Allt färre svenskar prenumererar på papperstidningar. Visserligen så ökar de digitala prenumerationerna, men detta kan inte på långa vägar väga upp nedgången för papperstidningarna.

Allt färre prenumeranter betyder minskade intäkter. Och dessutom sjunker tidningarnas andra stora inkomstkälla, reklamintäkter numera … Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 7/7

Intervju med bröderna Mojtaba och Mostafa Amiri, som kom till Sverige 2015.

Bröderna har vuxit upp som papperslösa flyktingar i Iran. De blev i Sverige uppskrivna i ålder och är enligt Migrationsverket idag snart 20 år gamla, med en månads åldersskillnad. De har fått flera avslag men deras asylärenden är ännu inte slutgiltigt avgjorda. Mojtaba och Mostafa är hazarer och … Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 6/7

Motståndsrörelsen mot utvisningarna av de afghanska ungdomarna. “Vi står inte ut” och “Stoppa utvisningarna”.

Hösten 2016 startades dessa två grupper som fått mycket stor betydelse för att lyfta de ensamkommandes situation, informera allmänheten och tvingat fram politiska åtgärder.

Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa är ett nätverk av professionella och volontärer som på olika sätt arbetar … Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 5/7

Orättvisorna i den nya gymnasielagen. Ett tillfälligt andrum, men inga garantier för framtiden.

Den 7:e juni 2018 antog riksdagen lagen om tillfälligt uppehållstillstånd för studier. Enligt Migrationsverket kan den omfatta drygt 9200 personer, varav 8100 är afghaner. Lagförslaget har fått mycket hård kritik från lagrådet och en rad remissinstanser. Det ger möjlighet till ett tillfälligt andrum för den som omfattas, … Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 4/7

Den falska bilden av läget i Afghanistan och den rättsosäkra asylprocessen

Frågan om flyktingarnas ålder har kommit att dominera den offentliga debatten, medan det har sagts och skrivits väldigt lite om att Afghanistan är farligt, alldeles oavsett om man är “vuxen” eller ej. Migrationsverket ansvarar för att skriva rättsliga ställningstaganden som man lutar sig mot vid bedömning av de risker … Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 3/7: Deportation och protester

Deportation till Afghanistan av ungdomar och protesterna mot utvisningar

Den 13 december 2016 genomfördes den första gruppdeportationen då elva personer tvångsavvisades från Arlanda till Kabul. Deportationen möttes av en motdemonstration och insändare, men gav mycket litet eko i massmedia. Under 2017 genomfördes ytterligare fyra tvångsdeportationer i chartrade plan och en mängd ensamutvisningar på “frivillig” basis. Totalt utvisades under 2017 ca … Läs mer

Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 2/7: Kappvändarpolitiken i Sverige 2015 – 2018

Kappvändarpolitiken i Sverige 2015 – 2018. Hur asylprocessen fungerar och de stora förändringar som har genomförts.

När man söker asyl i Sverige påbörjas en process som i stora drag ser ut såhär:

Om man redan har sökt asyl i ett annat europeiskt land så skickas man tillbaka dit, med stöd av Dublinöverenskommelsen. Migrationsverket tillsätter ett offentligt biträde som ska företräda… Läs mer
Läs mer

Unga flyktingar från Afghanistan – del 1/7: Det våldsamma Afghanistan

En artikelserie som beskriver hur den humanistiska svenska flyktingpolitiken fullständigt har raserats under senare år.

Inledning:

År 2015 kom 23 000 ensamkommande afghanska barn till Sverige och sökte asyl. Då sa Statsminister Stefan Löfven: “Mitt Europa tar emot människor som flyr från krig, mitt Europa bygger inga murar!”.

Något som snart skulle visa sig vara tomma ord. Inom bara några … Läs mer

Läs mer

Gunnar Wall: “Det finns inga bevis mot Skandiamannen”

Tidningen Filter pekar ut Skandiamannen som Palmes mördare Författaren och experten på Palme-utredningen Gunnar Wall är dock skeptisk till påståendet “Det är väldigt många frågor och mycket osäkerhet runt det hela”

I veckan publicerade tidningen Filter en artikel där man pekar ut en person som misstänkt för mordet på Olof Palme. Mannen, som numera är död, kallas ofta för Skandiamannen … Läs mer

Läs mer

Expert varnar: EU-anpassningen undergräver offentlighetsprincipen!

Medlemskapet i EU har försvagat den svenska offentlighetsprincipen – rätten att ta del av allmänna handlingar. Det visar en rapport som Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, tagit fram.

I den aktuella rapporten Grundlag i gungning? skriver författarna Carl-Fredrik Bergström och Mikael Ruotsi bland annat om hur riksdagen regelmässigt justerar de svenska sekretessreglerna så att de uppfyller kraven som … Läs mer

Läs mer

”Eskilstuna privatiserar välfärden”, del 7: Thorengruppen AB ansöker om att fylla guldbyxorna med elevpengar

Stora brister gällande lärartäthet och undervisning är skolföretaget Thorengruppen AB:s signum. Nu har de till Moderaternas Jari Puustinen förtjusning ansökt om att få öppna en skola i Eskilstuna.

En ny skola kan startas i Eskilstuna hösten 2019. Den privata aktören Thorengruppen AB har med Thoren Business School har ansökt om tillstånd till att etablera ett affärsgymnasium. Vår ordförande i barn- … Läs mer

Läs mer

Den stora mörkläggningen: Utredningen om mordet på Olof Palme

SVT:s Uppdrag Granskning har på ett förtjänstfullt sätt satt strålkastarljus på några av de skandalösa omständigheter som präglat utredningarna om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme.

Den skurkaktige spanaren och energiske förhörsledaren Thure Nässén oegentligheter med syftet att få Christer Pettersson fälld har stått i centrum för granskningen i tv-dokumentären. Men också Nässens chef, före detta spaningsledaren Hans Ölvebro kläddes … Läs mer

Läs mer

Interiörer från en låtsasutredning: Förhören med knarkhandlaren Sigge Cedergren

Uppdrag Gransknings avslöjanden om Palmeutredningen och den för mordet åtalade och sedan friade Christer Pettersson har väckt stor uppmärksamhet, och mer lär komma i de avslutande delarna. Stort fokus har riktats mot utredaren Thure Nässén och hans “kreativa metoder” för att med hjälp av kriminella nagla fast Christer Pettersson vid mordet. En av dem var narkotikalangaren Sigge Cedergren, som kom … Läs mer

Läs mer