Varför … ?

Varför måste man längta 
efter det man inte kan få?
Varför rör sig ens drömmar
alltför mycket i det blå?
Varför drivs man av en oro
och kan inte sitta still?
Varför är det för mycket
i livet som man vill?

Varför blir man aldrig nöjd
och slår sig sen till ro?
Varför vill man veta
och ej nöja sig med att tro?
Varför är det aldrig nog
vad man fått och sedan har?
Varför ska man ställa frågor
när man inte får nåt svar?

Lena Staaf

You May Also Like