Kraftfull protestaktion mot försämringar för funktionshindrade

Många Eskilstuna-bor hörsammade under lördagen uppropet från RBU (Rörelsehindrade barn och ungdomar) och samlingen framför stadshuset blev en kraftfull protestyttring mot nedskärningar riktade mot funktionshindrade i Sverige.

Den direkta bakgrunden är de beslut från Försäkringskassan som lett till nedskärningar av funktionshindrades assistanstimmar...

Läs mer