Om oss

eFOLKET är en ickekommersiell tidning som inte heller är bunden till något särskilt politiskt parti. Bakom tidningen står den ideella föreningen eFOLKETs Vänner.

Medlem kan alla bli som ställer upp på föreningens grundsatser och stadgar. Årsavgiften för medlemskap är 350 kronor (150 kr för studerande, pensionärer och arbetslösa). Även organisationer kan bli medlemmar, och då är årsavgiften 1500 kronor. Ansluten förening får utse två delegater med rösträtt till eFOLKETs Vänners årsmöten.

Annonser kommer vi inte att ha i eFOLKET och inte heller kommer vi att basera tidningens ekonomi på någon form av prenumerationer eller avgifter för er läsare. Så den ekonomiska ryggraden blir medlemsavgifterna. Dessutom medverkar alla skribenter ideellt. Detta betyder att vi, som alla ideellt verkande folkrörelser, kommer att vara beroende av medlemsantalet och av en stark och tydlig fördelning av arbetet. I sin tur betyder detta att vi förstås hoppas att många Eskilstunabor ska bli medlemmar och att många också kommer att vilja bidra till tidningens innehåll.

Vi behöver skribenter med olika inriktningar och vi kommer att behöva många “tipsare”, som på ett organiserat sätt förser redaktionen med uppslag. Naturligtvis hoppas vi att eFOLKET också ska bli ett fungerande forum för den röd-gröna debatten och diskussionen i Eskilstuna.

Linnéa Lindbom
Ordförande i eFOLKETs Vänner

Adress: Norra Hamn 3, 633 46 Eskilstuna
Organisationsnummer: 802498 – 1287
Bankgiro: 5059-8267
Swish: 123-4673182
Email: kontakt@efolket.se