Vårdförbundet varslar om konfliktåtgärder 

Artikeln har också varit publicerad i nättidningen Internationalen.

Erik Edlund:

Vårdförbundet, som fackligt organiserar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, varslar om konflikt. Varslet består av övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad. Det omfattar 63000 medlemmar anställda vid samtliga regioner samt fyra kommunala bolag i Stockholm och börjar 25 april om ingen lösning nåtts innan dess.

Förhandlingarna med motparten Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona bröt samman härom veckan.

– Vi har försökt få gehör för våra yrkanden om hållbara, jämställda heltider och en god löneutveckling inom ramen för både avtalsrörelse och medling. Men det bud vi fått från arbetsgivarna räcker inte för att möta utmaningarna i den svenska sjukvården, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande. Hon säger att människor dör i väntan på vård, och att Vårdförbundets medlemmar får en allt tuffare arbetssituation.

– Vi har velat se lösningar för att rädda sjukvården men SKR/Sobona har inte visat den viljan. Därför har vi idag varslat om konfliktåtgärder.

Vårdförbundet skriver i ett pressmeddelande att de “inte kommit med några orimliga förväntningar i förhandlingarna”. De vill ha förutsättningar att orka jobba heltid, hållbara scheman och 4 veckor sammanhängande semester på sommaren.

– Vi vill att lönerna ska höjas så att det blir jämställt, att lönen ska motiveras och vi vill inte heller behöva vänta ett halvår på utbetalning av beslutade löneförhöjningar. Men inget av detta har vi fått, därför tackar vi nej, säger Sineva Ribeiro.

De varslade konfliktåtgärderna som träder i kraft torsdagen den 25 april klockan 16 innebär att Vårdförbundets medlemmar därefter inte ska jobba övertid eller mertid och att arbetsgivaren inte får genomföra nyanställningar inom de yrkesgrupper som omfattas. Varslet omfattar även oorganiserade inom Vårdförbundets avtalsområde.

– Våra yrkesgrupper jobbade omkring 3 miljoner timmar övertid förra året, var tredje medlem jobbar regelbundet övertid.

Sineva Ribeiro säger att det visar på att regionerna överutnyttjar vårdpersonalen med kortsiktiga metoder i stället för att långsiktigt förbättra villkor och arbetsmiljö så att fler vill och kan jobba övertid.

Svensk sjukvård befinner sig sedan en tid tillbaka i en väldigt svår situation med ansträngd ekonomi och en krympande personalstyrka som pressas allt hårdare. Köerna till vårdplatserna blir allt längre och i hela landet råder brist på vårdpersonal. I det här läget tror fyra av tio unga medlemmar i Vårdförbundet inte att de kommer jobba kvar inom vården.

Vårdförbundet menar att detta beror på att lönerna är för låga, arbetstiderna orimliga och arbetsbelastningen ohållbar. Nästan 30 procent av fackförbundets medlemmar jobbar deltid. En del gör det frivilligt för att få mer återhämtning, men många kan tänka sig att gå upp i tid om arbetstiderna blir mer rimliga för heltidsanställda. Vårdförbundet skriver att regionerna och kommunerna får 8000 fler sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor om alla som jobbar deltid får möjlighet att gå upp i heltid.

– Under pandemin kallades vi superhjältar och gick till jobbet när vi var lediga för att rädda liv. Då fick vi applåder men idag tvingas vi välja mellan att bli sjuka själva eller gå ned i deltid för att orka. I slutändan är det också patienterna som drabbas. Vi vill rädda sjukvården. Vill SKR och Sobona också det, ja då måste de börja lyssna på vårdens medarbetare, säger Sineva Ribeiro.

Erik Edlund

You May Also Like