Bildskapare: Gerd Altmann / Pixabay

Ytterligare miljardrullningar till den militära kapprustningen

Igår överlämnade Försvarsberedningen sin rapport; ”Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad” till försvarsminister Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Förslaget, som antagits av en enig Försvarsberedning där riksdagens åtta partier ingår, innebär ytterligare satsningar på militär upprustning på totalt 52,8 miljarder fram till 2030. Det innebär

Redan årets kraftigt ökade militärbudget på 119 miljarder kronor uppnår Nato-kravet på årliga militärutgifter uppgående till minst 2 procent av BNP (bruttonationalprodukten). Med den ytterligare satsningen på nästan 53 miljarder kommer “vi” att nå nära 3 procent av BNP i “militära muskler”. (enligt nuvarande BNP motsvarar en procent av BNP i runda slängar 60 miljarder kronor)

VÄNSTERPARTIET SVIKER

Som medlem i Vänsterpartiet, som Natomotståndare och antimilitarist är jag besviken på mitt parti.

Visserligen lämnade( (V) några brasklappar i en tilläggskommentar: Att man vill se en större andel av satsningen till det civila försvaret, och att man inte får ta pengar från skola, vård och omsorg för att finansiera dessa enorma miljardrullningar till kapprustningen. Men man har skrivit under, och står därmed bakom beslutet.

Varifrån pengarna ska tas till den militära upprustningen står skrivet i stjärnorna. Försvarsberedningen redovisar bara “behovet”.

Vänsterpartiets ledning har tydligen lockats med i det “militaristiska tänkandet” som vi nu marineras med i stort sett dagligen i media. Eller vill man bara visa att man inser situationens “allvar” genom att ge sin välsignelse till denna enorma miljardrullning?

Allt kan inte heller skyllas på, eller ursäktas med, Rysslands krig mot Ukraina. Det finns ett liv, och en värld, även efter att kriget tar slut.

Som det är nu är det Putin som sätter den “dagordning” vi nu följer. Eller som Mahatma Gandhi sa:

Ett öga för ett öga slutar med att hela världen blir blind.”

Och fortsätter det så här är det bara en tidsfråga innan “hela världen är blind”.

Nu börjar det även hända saker inom Ryssland som kan få Putin-regimen på fall. Vill det sig väl kan regimen falla fortare än man kan tro. Sedan kan man hoppas att det som kommer efter Putin blir bättre. För mycket sämre kan det knappast bli. (se lästips eFOLKET)

Jag tycker att 119 miljarder är långt mer än nog. Som Nato-motståndare behöver man inte heller känna någon förpliktelse att uppfylla kravet på 2 procent.

Jag vet inte vad som ingår i Försvarsberedningens uppdrag. Men jag tycker att man borde satsa på alla tänkbara åtgärder som innebär att man förebygger allt som kan resultera i (väpnade) konflikter och krig.

Var finns satsningarna på diplomati, förebyggande- och fredsskapande insatser? Var finns insatserna för att utrota fattigdom, orättvisor, exploatering och annat som är grogrund till motsättningar och konflikter?

Nu gör regeringen tvärtom. Man skär ner biståndsbudgeten från 1 procent av BNP till 0,7 procent. Dessutom ”räknar man av” kostnaden för mottagande av flyktingar från Ukraina från biståndsbudgeten. På sätt och vis blir det då de allra fattigaste i världen som får ”betala” för att Sverige tar emot flyktingar från Ukraina.

SVERIGE BOJKOTTAR FN:S NEDRUSTNINGSARBETE

För första gången har Sverige nu bojkottat FN:s nedrustningssamtal. Och man vägrar skicka observatör till FN:s möten om hur man ska hejda atomvapenhotet. Som Nato-medlem får Sverige inte ens underteckna och ratificera FN-konventionen om kärnvapenförbud.

REGERINGEN HAR FÖRKLARAT KRIG MOT FREDSRÖRELSEN

Likaså att regeringen brutit alla band och dragit in alla bidrag till fredsorganisationerna och andra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Till exempel Svenska Läkare mot Kärnvapen och Reportrar utan gränser.

Att ge tillbaka resurserna till dessa organisationer som arbetar för fred och för mänskliga rättigheter vore ett sätt att arbeta förebyggande.

Jag litar mera på Svenska Freds, Reportrar utan gränser, Svenska Läkare mot Kärnvapen än vad jag litar på alla dessa militära experter i sina uniformer, blanka knappar och gradbeteckningar som oemotsagda får sprida sin försåtliga draksådd i media.

Ett av de största hoten vi står inför är klimathotet och vad stigande temperaturer ställer till med i form av förödande naturkatastrofer. Det är där resurserna måste sättas in. Där kan en ökad satsning på ett civilt försvar vara motiverat.

Bomber och granater, stridsvagnar och kulsprutor hjälper föga mot översvämningar, extremtorka, extremvärme, misslyckade skördar och skogsbränder.

Jag har tidigare skrivit om årsrapporten rapporten från Sipri. Att världens totala satsningen på militär rustning år 2023 uppgick till ofattbara 2 443 miljarder dollar, det vill säga omkring 25 biljoner kronor, motsvarande nästan fyra gånger Sveriges hela årliga bruttonationalprodukt (BNP)!

Man pratar om “avskräckningseffekten”.

Är världen säkrare nu när det köps vapen för 2 443 miljarder dollar? Och blir världen ännu säkrare om rustningskostnaderna ökar med ytterligare några hundra miljarder dollar i år? Och sedan ytterligare några hundra miljarder dollar år efter år?

Och när kan vi känna oss helt säkra – när det satsas 10 000 miljarder dollar, 20 000 miljarder dollar, eller ännu mera?

Jag tror att Alfred Nobel med sitt fredspris “om minskning eller avskaffande av stående arméer” roterar i sin grav. Eller är han lyckligt ovetande om det sorgliga vansinne som pågår?

Rolf Waltersson

Lästips:

Försvarsberedningen överlämnar totalförsvarsrapporten Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad – Regeringen.se. 26 april 2024

Moskvastudenter protesterar mot Putins och universitetsledningens hyllande av fascist – eFOLKET. 26 april 2026

Svenska Läkare mot Kärnvapen drabbas hårt av att regeringen nu kapat banden till organisationer som arbetar för fred och mänskliga rättigheter – eFOLKET. 25 april 2024

SD-regeringen har förklarat krig mot fredsrörelsen – eFOLKET. 26 december 2023

Regeringen vägrar svara på fredsrörelsens frågor – Ynkligt! – eFOLKET. 22 februari 2024

You May Also Like