Bildskapare.: Jorono / Pixabay.

Palestinakommittén i Eskilstuna understryker palestiniernas rätt till motstånd

Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna:

FN:s stadgar nr 31 och 51 ger ockuperade folk rätt att försvara sig mot ockupation med alla tillgängliga medel inklusive väpnad kamp.

Den kända FN-resolutionen 242, som antogs 1967, definierar Västbanken, Gaza, Golanhöjden och Sinai halvön som ockuperade av Israel, och därmed är kampen mot den erövrande kolonialmakten Israel sedan dess och nu och i framtiden laglig tills dess att ockupationen upphör.

Det palestinska motståndet mot den israeliska kolonialstatens ockupationsmakt och våldsapparat, som palestinier gjort och gör har palestinierna alltså laglig rätt till. Men ända sedan kolonialstatens Israels grundande 1948 har alla former av motstånd från det palestinska folkets sida, väpnade så väl som fredliga, av den koloniala erövrarstaten Israels våldsapparat och de fascistoida och rasistiska bosättarligorna konsekvent bemötts med brutalt förtryck och terror.

Historisk folkrättslig bakgrund

1960 antogs en resolution i FN som ger alla folk rätt till självständighet och bestämmande.

1970 antogs en ny resolution som fastställde den och gav en rejäl reprimand för stora kolonial makterna som förnekade denna rätt.

1974 antog FN resolution 3236 som erkänner palestiniers rätt till självständighet, och att kämpa med alla tillgängliga medel.

1986 ny resolution som även ger palestinier rätt till väpnad kamp mot israels ockupation

Och listan av resolutioner är lång, minst 150 – av vilka USA satt sin veto emot minst 50.

Så tills ockupationen upphör är alla former av motstånd som palestinier utför mot kolonialstaten Israels ockupations- och krigsmakt lagliga, enligt FN och internationell rätt.

Palestinakommittén Folke Bernadotte i Eskilstuna

You May Also Like