Hjälparbetare i aktion efter ett av de svåra jordskalven som drabbat Haiti under 2000-talet. Fotografen anonym / pixabay.

Jordskalven i Turkiet och Syrien kräver omedelbara och massiva internationella hjälpinsatser

Enligt de senaste uppgifterna uppgår nu antalet dödade på grund av det stora jordskalvet som drabbat södra Turkiet och norra Syrien till över 11.000 – en siffra som fortsätter att stiga. Tusentals saknade befaras dessutom befinna sig under rasmassorna. Och antalet räddade men svårt skadade är stort.

Enligt experterna är många och kraftiga efterskalv att vänta. Dessutom bedöms det inte alls som osannolikt att skalv nu kan komma också på andra håll i västra medelhavsområdet.

Hjälpbehovet är enormt. Nu är frågan om de makter som under lång tid satsat på miljardslukande militära insatser i området, genom en humanitär opinions tryck kan förmås att utan dröjsmål bistå för att lindra och hjälpa de nödlidande.

Enorma akuta hjälpinsatser är av nöden, för att rädda så många liv som möjligt. Och med tanke på vinterkylan och den enorma förödelsen kommer det också att krävas att biståndsinsatserna blir uthålliga.

You May Also Like