Sluta dalta med flygbolagen!

Flygutredningen av Maria Wetterstrand är tredubbelt feltänkt. Förslaget löser inte problemet. Wetterstrand vill ersätta 30 procent av de fossila bränslena med biobränslen till år 2030. Men Sveriges alla utsläpp – även flygets – måste minska med minst 10 procent varje år för att vi ska klara våra åtaganden enligt

Dessutom är tanken att ersätta fossila bränslen med biobränslen redan testad inom inrikes vägtransporter...

Läs mer

Vi demonstrerar för vår framtid

Det är ingen slump att klimatrörelsen leds av ungdomar. Vi är den sista generationen som kan rädda klimatet och den första som drabbas av klimatförändringarna. Vi har tio år på oss om vi ska undvika massvält, extremväder och krig i klimatförändringarnas spår...

Läs mer

Förbjud religiösa symboler i skolor!

Vi kvinnor från islamistiska diktaturer och starkt patriarkala samhällen har upplevt både männens förtryck, hedersförtryck och statens brutala våld i religionens namn. Men i Peshmerga ställde kurdiska och iranska män upp mot tvångsslöjan och hederskulturen och det var ofta männen som visade vägen till våra rättigheter som vi flickor var omedvetna om...

Läs mer

Uppvärdera kvinnors arbete!

Många kvinnor går i spagat för att klara sin vardag. Är du kvinna och arbetare får du dessutom de lägsta lönerna. Det är hög tid att ändra på det. Nu. Inte 2028, 2066 eller någon annan gång
På 17 år har lönegapet mellan arbetare och tjänstemän vuxit med 6 400 kronor...

Läs mer

Vad faen håller vi på med?

Från människans genetiskt inpräntade överlevnadsinstinkt, vidmakthållen till 1900-talets efterkrigs ideal om att inget ska förspillas, styrdes vi under 1960-talet in tankar om ett köp-slit-och-slängsamhälle.
Massproduktionen skulle underlätta våra liv genom att ständigt kunna göra förändringar inom hemmets fyra väggar...

Läs mer