Den kurdiska motståndsrörelsen inställer militär aktivitet

I denna insändare berättar föreningen Kurdiska Demokratiska Samhällscentret-Sverige att de väpnade styrkorna för den kurdiska rörelsen inställer militär aktivitet. Rörelsen kommer att använda militära medel endast om den trots sitt initiativ till vapenvila utsätts för angrepp från den turkiska armén och flyget. Bakgrunden till beslutet är den enormt katastrofala situationen som jordskalven orsakat, och nödvändigheten att alla ansträngningar kan riktas in på att bistå de drabbade. och lindra lidande.

*****

Den 6 februari inträffade två stora jordbävningar med centrum i Kurdistan med sju timmars mellanrum. Med tanke på jordbävningarnas intensitet och skadorna de orsakade är de bland de största jordbävningarna de senaste hundra åren. Dessa jordbävningar orsakade stora skador i norra Kurdistan i Turkiet och i Rojava, nordöstra Syrien, samt vissa turkiska och syriska städer. Dödssiffran är flera tiotusentals, antalet skadade är hundratusentals och antalet drabbade är fler än 13,5 miljoner.

De turkiska och syriska regeringarnas försumliga attityd före jordbävningen och deras underlåtenhet att ingripa i tid efter
jordbävningen har lett till fler mänskliga förluster. När denna allvarliga humanitära tragedi inträffade vidtog vi, som folk och organisation, omedelbart åtgärder och med våra egna medel hjälpte vi och hjälper alla offer utan diskriminering. Detta är en humanitär plikt, och vi kommer att fortsätta att uppfylla denna plikt efter bästa förmåga.

Det finns också en politisk och militär dimension i frågan. Som ni vet har det, på grund av den turkiska statens ockupation av Kurdistan och stölden av alla kurdiska rättigheter, pågått ett motståndskrig för frihet i 39 år. Kriget är fortfarande pågående men en jordbävning har inträffat. Den kurdiska rörelsen har därför offentligt uttalat att den inte kommer att öka lidandet genom att fortsätta kriget i en miljö där en så allvarlig humanitär tragedi äger rum. Den har fattat ett beslut i detta avseende. Inom denna ram beslutade den att förklara passivitet från och med den 9 februari 2023 och underrättade alla sina militära
styrkor.

Inom ramen för detta beslut förklarade den att dess styrkor inte skulle utföra militära angrepp i något område om de inte själva
attackerades. Den delade också detta beslut med allmänheten den 9 februari 2023. Motivet för beslutet var följande:

Vårt mål är att säkerställa att humanitära organisationer och alla som är involverade i deras arbete kan arbeta lättare, att hjälpen kan nå offren lättare och att ingen behöver oroa sig för säkerheten.”

Den kurdiska rörelsen har tagit liknande steg tidigare inför sådana humanitära tragedier. Den 17 augusti 1999 drabbade en stor jordbävning i Gölcük västra Turkiet. Vid den tiden gjorde den kurdiska rörelsen ett liknande uttalande, som uppmanade till fred och förklarade passivitet. Men tyvärr ignorerade den turkiska sidan denna uppmaning till fred och förklaringen om passivitet och fortsatte kriget.

Omedelbart efter detta beslut av den kurdiska rörelsens politiska ledning sa Kurdistans försvarsstyrkor (HPG),

Det är känt att AKP-MHP-regimen i flera år, inom ramen för folkmordspolitiken i Kurdistan, har kanaliserat och spenderat allt av Turkiets egna resurser på kriget och har spenderat enorma summor på attacker mot våra frihetsstyrkor och alla vårt folks institutioner. Återigen, denna regering, som berikar sina egna kumpaner på olika sätt, gör inga utgifter för liv och säkerhet för folket och har inte utvecklat infrastrukturen. Därför lider alla folk som bor i Turkiet en stor smärta. Förlusterna är stora. För detta finns det ett stort behov av social solidaritet och sammanhållning. Inom denna ram har vi respektfullt förklarat att vi kommer att uppfylla vårt ansvar i enlighet med besluten och perspektiven för vårt folks politiska vilja och vår revolution.”

Med anledning av denna förödande och destruktiva jordbävning har den kurdiska rörelsen ensidigt startat en ny process i god tro. Vi hoppas att den turkiska sidan kommer att se detta steg av välvilja och stoppa kriget och attackerna.

Baserat på vår erfarenhet kan vi enkelt säga följande: Om det inte finns några allvarliga internationella påtryckningar kommer den turkiska regeringen att ignorera detta steg som tidigare och lidandet kommer att fortsätta exponentiellt.

Den kurdiska sidan har alltid varit positiv till att lösa problem genom dialog. Ert stöd och insatser behövs för att förhindra
ytterligare lidande, för att lättare läka jordbävningens djupa sår och för att skapa en fredlig miljö. Inom denna ram kommer vi att ta de nödvändiga initiativen för att omsätta era relationer i handling och hjälpa till att lösa det kurdiska problemet.

Kurdiska Demokratiska Samhällscentret-Sverige

You May Also Like