Artiklar om fred och krig i eFOLKET.eu

Kampen mot militarismens och för fred är en av vår tids viktigaste politiska frågor. Det slås fast i tidningen eFOLKETs grundsatser. Där står det bland annat:

“Idag är en stor tillkommanande utmaning att möta och komma tillrätta med det allvarliga hotet mot mänsklighetens grundläggande livsbetingelser, inkluderande jordens klimat. Endast genom en genomgripande omdaning av samhällssystemet i genuint demokratisk riktning kan dessa gigantiska problem mötas. Denna samhällsomdaning måste också innefatta en radikal inkomstutjämning. Liksom en radikal anti-militarism. Arbetarrörelsens klassiska jämlikhetsmål och fredskamp går därför hand i hand med kampen för att möta vår tids nya utmaningar…

eFOLKETs ambition ska vara att i enlighet med arbetarrörelsens och humanismens grundläggande värderingar verka för en politik inriktad på jämlikhet, solidaritet och jämställdhet. Internationalismen och anti-militarismen ska därför också vara självklara hörnstenar… ”

Under eFOLKETs första verksamhetsår har därför kampen mot militarismens och för fred hört till ett av de områden vi har prioriterat. Vi har publicerat ett sextiotal artiklar som handlat om detta. För att göra det lättare för våra läsare att hitta dessa artiklar i vårt arkiv har vi gjort en sammanställning av dessa artiklar under 12 olika ämnesområden (Obs en artikel kan finnas under flera länkar).

Som läsare kan du söka efter artiklar som handlar om fredsfrågan, om fred och krig, rustningar och kärnvapen inom följande områden:

Svensk försvarspolitik

Aurora, övning med USA och Nato i Sverige

Kärnvapenfrågan

Militär rustning

Nato och Europa

USA

Ryssland

Mediekritik

Recensioner

Möten och manifestationer mot krig

Ledare, krönikor, debattinlägg och tal

Pålssons pennstick och lavetter

You May Also Like