Fredsseminarium i Stockholm: Kärnvapen största hotet mot mänskligheten

Maj-Britt Theorin var, då hon talade vid Stockholms fredsseminarium på lördagseftermiddagen, djupt upprörd över att USA försöker att diktera Sveriges säkerheters politik. Det är nämligen innebörden av USA:s krigsminister James ”Mad Dog” Mattis brev till Sveriges försvarsminister Peter Hultkvist:

– Om Sverige efter påtryckningar från NATO och USA avstår från att ratificera kärnvapenavtalet innebär det att vi till och med utan att vara medlem i Nato accepterar Natos kärnvapendoktrin. Det är otänkbart, sa Maj-Britt Theorin

Hon framhöll att ”Kärnvapen är det enskilt största hotet mot mänskligheten.” Därefter redogjorde hon för hur Sverige länge var en av de ledande nationerna i världen i kampen för en kärnvapenfri värld. Men denna ståndpunkt var inte alls så självklar på 1950-talet. Det fanns då många, speciellt militärer, men också många borgerliga politiker – och även ledande socialdemokrater – som ansåg att Sverige borde skaffa sig kärnvapen.

Maj-Britt Theorin brännmärkte kärnvapenmakterna för att de inte har levt upp till löften om att avveckla kärnvapnen och hon tog även upp Nordkoreas agerande. Hon ansåg det var hotande och då inte bara för den delen av världen, där Korea ligger.

Med en narcissistisk president i USA som beter sig som en bortskämd 4-åring finns all anledning till oro för ett krig med kärnvapen. Då behövs alla metoder för att tona ner kärnvapens roll inte att förstärka den.

Hela Maj-Britt Theorins tal vid Stockholms fredsseminarium finns att läsa här Norden som fredsaktör. Jag uppmanar våra läsare att sprida talet. Det ger en bra bakgrund till kampen för fred och mot kärnvapen i Sverige.

Jan Öberg, freds- och framtidsforskare vid TFF i Lund, gav sedan sin syn på utvecklingen i världen. Han ansåg att många av dagerns konflikter hänger samman med utvecklingen i USA. Landet har världens överlägset största krigsmakt, men samtidigt tappar landet mark på nästa alla fronter, ekonomiskt och vetenskapligt. Kort sagt USA är på väg att tappa sin världsledande roll. Det är uppenbart att detta kan leda till ännu större konflikter än vad vi sett idag. Men samtidigt ansåg Jan Öberg att man skulle vara optimistiskt inför framtiden. Om cirka femton år kommer världen må bättre, då USA förlorat sitt världsherravälde. Hittills har dock USA kastat sig in i meningslösa kriget som bara blivit stora misslyckande.

Kriget mot terrorismen är ett av de mest kontraproduktiva krig som någonsin har startat. Innan 11 september 2001 så dödades enligt USA egna siffror omkring 400 personer i terrordåd, de flesta i länder med inbördesstrider i Latinamerika (sedan, när antalet terrorattackerna ökade) slutade USA att föra en offentlig statistik över dem). Men enligt Global Terrorindex, dödades 32 000 människor i terrorattacker 2015, det vill säga kriget mot terrorn hade ökat terrorns offer 80 gånger, konstaterade Jan Öberg.

Den norske vänsterpolitikerna Pål Steigan, som har utvecklat en av nordens ledande vänsterbloggar, steigan.no, höll med Jan Öberg om den framtida utvecklingen i världen. Han jämförde utvecklingen i dagens USA med Romarrikets strax innan dessa fall, en stor krigsmakt uppbyggd med allt större andel legosoldater, en urartad statsmakt och en krisande ekonomi.

Pål Steigan berättade också om hur Norge blivit en Nato-vasall, där politikerna genomför beslut på uppdrag av USA. När det gäller det nordiska samarbetet pekade han på hur viktigt det hade varit vid unionsupplösningen mellan Norge och Sverige att den svenska arbetarklassen vägrade gå ut i krig mot Norge. Om det hade blivit ett krig mellan Sverige och Norge hade läget mellan länderna kanske än idag sett mycket annorlunda ut, ansåg han. Det som hände 1905 i Sverige visar vilken viktig roll fredsrörelsen kan spela.

Sista talare på lördagen vid fredsseminariet var Pelle Sunvisson, som är ordförande i föreningen Folket i Bild Kulturfront. Han berättade om något väldigt nytt och spännande, nämligen en fredsövning med deltagare från Sverige och Ryssland. eFOLKET har redan skrivit om den, Åke Eriksson – socialist, internationalist och svensk fredskämpe.

Fredsövning är ju något helt nytt. Vi var tvungen att fråga oss själva hur en sådan övning ska se ut, vilka ska delta”, berättade Pelle.

Självklart måste deltagarna komma från de länder som skulle kunna hamna i konflikt med varandra. Men vilka ska delta. Om vi från Sverige är Natomotståndare, vilka ska då delta från Ryssland? Vi kom fram till att det från bägge sidor måste vara människor som är kritiska mot sina egna länders satsning på militär rustning. Detta gäller de ryssar vi kommer att träffa på övningen, som sker på neutral och demilitariserad mark, Åland som genom internationella traktat varken har militära installationer eller värnplikt för de på ön boende.

Men det visade sig snart att vi blev misstänkliggjorda. En finländska ambassadör kallade oss för Putinanhängare. Den finska pressen var dock schysst och vi fick komma till tals och förklara vår avsikt. Men de finska myndigheterna var ändå väldigt misstänksamma och stoppade en av de ryska deltagarna då han för någon vecka sedan kom till Helsingfors –  och skickade tillbaka honom, berättade Pelle Sunvisson.

Poängen med fredsövningen är hur människor som är mot väpnade konflikter ska agera för att kunna motarbeta krigshetsarna på bägge sidorna då motsättningar ökar och en öppen konflikt hotar.

Min spontana reaktion på Pelle Sunvisson framträdande var att detta initiativ verkligen tände ett hopp inför framtiden. Det måste vara oerhört viktigt att sådana kontakter tas. Tänk: Vad skulle inte en grupp nordkoreaner och US-amerikaner som träffas kunna göra. Bara genom att  träffas och börja diskutera med varandra skulle de kunna påverka utvecklingen bort från krigisk spänning mot avspänning och fred.

Stockholms fredsseminarium arrangerades av FIB-Kulturfront. Platsen för seminariet var Medborgarhuset i Alvik. Tyvärr hade jag möjlighet att delta endast under lördagen. Vid söndagens sammankomst antog de församlade följande uttalande:

Förenta Staterna har genom sin försvarsminister James Mattis och sin chargé d’affaires David Lindwall satt press på Sveriges regering med krav på att Sverige inte ska ratificera det FN-avtal om kärnvapenförbud som vårt land antagit tillsammans med 121 övriga länder.

Sedan mer än 50 år har Sverige drivit kamp mot kärnvapen nationellt och internationellt. Sedan 1963 gäller riksdagens beslut att Sverige inte ska ha kärnvapen.

Sveriges regering måste omedelbart avvisa USA:s fräcka inblandning i svensk politik och klargöra att Sveriges säkerhetspolitik beslutas av Sveriges folk, inte av främmande makt.

Enligt Förenta Staternas talespersoner kan ett förbud mot kärnvapen störa vårt lands samarbete med Nato. Det bekräftar att värdlandsavtalet öppnar för kärnvapen och innebär en stor risk för vårt lands säkerhet.

Sverige är och ska förbli ett alliansfritt land, ej medlem i Nato.

Sittande regering och Sveriges riksdag måste ratificera FN-avtalet om förbud mot kärnvapen.

3 september 2017

Deltagare vid Stockholms fredsseminarium

Hans Hjälte

You May Also Like