USA satsar på militära lösningar i Latinamerika

W.T. Whitney, Peoples World Magazine 20170710 Sammandrag och översättning Eva Björklund

Mediecirkusen runt Donald Trump har dragit uppmärksamhet från USAs återupplivade satsning på militärmakt i Latinamerika. Dit hör bland annat att USA skickar South Carolinagarnisonens flygförband för stridsövningar med Colombia på Palanquerobasen 15-17 juli. Colombianerna deltar med lufttanknings- och stridsflygplan C-10 från Israel för att” finputsa sina pilotförmågor”.

Med tanke på risken för konfrontationer med venezolanskt flygvapen har Colombias generaler insett att deras piloter saknar tillräckligt utrustning och skicklighet för flygstrid med Venezuelas skickliga flygare, utbildade med begagnade F-16 (USA ) och SU-30 stridsflygplan, inköpta från Ryssland 2015.

Colombia har förhandlat om att köpa 12 gamla US F-16 A/B Netz från Israel. Pilotutbildning ingår i förberedelserna. Piloter från South Carolina är med som stöd. USAs militära samarbete med Colombia har pågått i årtionden. Men det gamla samarbetet med Brasilien hade avbrutits. Nu har Brasilien antagit USAs inbjudan att förena sig med kollegor från Peru och Colombia i USAs krigsövning ”Operation Enade Amerika” i ”Amazonas hjärta” i början av november.

Brasiliens militär har traditionellt varit angelägen om egen kontroll över Amazonasområdet. Hittills under 2000-talet har de inte ställt upp på USAs rekrytering av latinamerikansk och karibisk militär för sin kallakrigspolitik. Den nu ändrade acceptansen av USAs militära närvaro i Amazonasområdet kommer med den nya presidenten Temers tillträde efter Dilma Rouseffs framtvingade avgång.

Brasiliens försvarsdepartement har nu också avtalat med Pentagon om ”samordning och utveckling”. Under senvåren kom Brasiliens stora flygplanstillverkare Embraer och USAs flygelektroniktillverkare Rockwell Collins överens om ”att samordna sina produkter för gemensam försäljning av försvarsmateriel”. Och US-arméns Centrum för Vapenforskning och Utveckling öppnade nyligen kontor i Sao Paulo för att underlätta gemensam ”forskning och förnyelse av försvarsteknologier.”

Det officiella syftet med ”Operation Enade Amerika” är att öva för såväl humanitära katastrofer som olaglig migration, knarkhandel och ”miljöbrott”. För detta ska Brasilien sätta upp en tillfällig internationell militärbas vid staden Tabtinga vid treriksgränsen mellan Peru, Colombia och Brasilien. Denna militärövning kan jämföras med den som genomfördes i Ungern 2015 dit ”jänkarna kom för att stanna”.

Argentina, Chile, Uruguay, Panama, Kanada, Bolivia och Ecuador har inbjudits att skicka trupper, som observatörer. Även UNASUR och dess Sydamerikanska Försvarsråd har inbjudits.

Det kanske mest anmärkningsvärda inslaget i USAs nya satsning på militärt inflytande i Latinamerika var ”Konferensen om Välstånd och Säkerhet i Sydamerika” i Miami i juni 14-16, på inbjudan från USA och Mexiko. Presidenterna från de länder där våld och korruption mest drivit på utvandring till USA – Honduras, Guatemala och El Salvador – deltog,

USAs Handelskammare och Interamerikanska Utvecklingsbank höll välkomstmiddag med intressanta affärsmän. De deltog sedan i en konferens på Floridas Internationella Universitet där USAs utrikesminister Tex Tillerson, vice president Mike Pence, finansminister Steven Mnuchin och hemlandssäkerhetschefen John F. Kelly talade. General Kelly var tidigare chef för USAs Sydkommando, som ansvarar för USAs militära operationer i Latinamerika och Karibien. Konferensen flyttade sedan till Sydkommandots högkvarter för närmare genomgång av USAs militära planer för Centralamerika.

Officiella pressmeddelanden om konferensen undvek de militära aspekterna, och koncentrerade sig på ”affärsklimat”, ”medborgarsäkerhet”, ”knarkhandel och oreglerad folkvandring”.

Jake Johnson från USAs Centrum för ekonomi- och politikforskning sa att ”militären kommer att vara ledande i USAs politik i Centralamerika”. Han citerade Tillerson som tidigare hade insisterat på att ”Vi måste skydda vårt folk – och det kan vi bara göra med god ekonomi. Så det handlar om utrikespolitik inriktad på att med en kraftig militärmakt stärka försvaret av våra friheter.”

Centralamerikanska och mexikanska organisationer som försvarar migranters, fattigbönders och kvinnors rättigheter har reagerat på planerna. Hundratals organisationer i ”Mellanamerikanska Röster” lanserade ett faktaspäckat uttalande som fördömde ”en ny militärpakt med USA, Mexiko och Centralamerika som ökar USAs Sydkommandos närvaro vid gränsen mellan Guatemala och Mexiko”, och ”USA-militärs tillstånd att operera på mexikansk mark”, utan motstycke i historien.”

I senaste Montjly Review konstaterar Samir Amin, internationell experten på politisk ekonomi mycket riktigt: ”USAs anspråk på världsherravälde är till syvende och sist grundade mer på deras överstora militärs betydelse än på deras ekonomiska systems ”fördelar”.