Hultqvist och allianspartierna värnar NATO:s kärnvapeninnehav

Stark reaktion från svenska fredsorganisationer

Debatten om FN:s förbud mot kärnvapen handlar inte om vilket fruktansvärt massförstörelsevapen kärnvapen är. Den handlar i stället om att en svensk ratificering skulle försvåra relationen till NATO och USA. Det skriver Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Svenska Läkare mot Kärnvapen i ett pressmeddelande den 1 september.

De båda organisationerna var på plats i FN under förhandlingarna som ledde fram till det internationella avtal om kärnvapenförbud som antogs den 7 juli. 122 länder röstade för avtalet, däribland Sverige.

– Det är slående och oroväckande hur svenska politiker i allianspartierna går tvärt emot slutsatserna från internationella konferenser och tunga expertröster när de kritiserar istället för att välkomna detta avtal som förbjuder världens mest destruktiva vapen, säger Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Idag finns cirka 15 000 kärnvapen. Ett fullskaligt kärnvapenkrig skulle utradera all mänsklig civilisation. Forskare har även visat att ett begränsat krig skulle orsaka en klimatpåverkan som kan leda till att 2 miljarder människor riskerar att svälta ihjäl.

– Kärnvapen är ett massförstörelsevapen vars användning strider mot folkrätten och resulterar i nästan ofattbara humanitära konsekvenser, säger Josefin Lind, generalsekreterare i Svenska Läkare mot Kärnvapen.

Trots detta faktum har debatten dominerats av två helt andra frågor: Om avtalet stänger dörren för ett Natomedlemskap och om det skadar relationerna med USA. USA har också meddelat Sverige att de kan komma att utvärdera relationerna om Sverige ansluter sig till förbudet.

– Detta är i sig inget nytt. USA har under en lång tid pressat för att stoppa förhandlingarna. Det finns inget i kärnvapenförbudet som hindrar militära samarbeten, vare sig bilaterala eller multilaterala, så länge det inte rör sig om kärnvapen, säger Josefin Lind.

– Vi förväntar oss att regeringen kommer att signera avtalet och att riksdagen kommer att ratificera det. Allt annat vore att bryta mot en lång tradition av nedrustningsarbete och vara ovärdigt en humanitär stormakt som Sverige, säger Malin Nilsson.

Länk till pressmeddelandet:

Tommy Jansson

You May Also Like