Fredsobservatör besökte folkhögskolan i Eskilstuna

Onsdagen den 29 mars arrangerade Latinamerikagruppernas Eskilstunaavdelning ett informationsmöte med Valentina Barchiesi, nyss hemkommen från ett år som internationell observatör i Mexiko.

Den organisation Valentina arbetade för är Kristna Fredsrörelsen. ”Fredsobservatörer” är den benämning som Kristna Freds använder. Internationellt används ofta benämningen ”internationella observatörer.” Det handlar ju inte alltid om krigssituationer utan även om situationer där kanske inte regelrätt krig råder men där mänskliga rättigheter kränks.

Kristna Fredsrörelsen bildades 1919 som en utbrytning ur Svenska Freds och Skiljedomsföreningen (Kristna Freds hette till en början Svenska Världsfredsmissionen, SVFM) som en reaktion på att många kyrkor under första världskriget lierade sej med den krigsmakten i det förödande kriget. Kristna fredsrörelsen står för vapenvägran och mot vapenexport.

Valentina berättade att syftet med att skicka ut fredsobservatörer är att ge de som kämpar för mänskliga rättigheter ett skydd. Närvaron av observatörer som ingår i ett internationellt och erkänt nätverk gör det svårare för motståndarna att attackera människorättsaktivisterna. De som är hotade kan vara representanter för ursprungsfolk som kämpar mot förtryck eller mot internationella bolag som vill åt deras mark för storskalig exploatering. Det kan handla om fackliga aktivister som hotas av paramilitära grupper. Det kan handla om grupper som verkar för kvinnors rättigheter.

De som hotar kan vara representanter för storbolag, det kan vara maffiakarteller, det kan vara enheter i den statliga apparaten (polis, militär).

Valentina tillbringade ett år i Chiapasprovinsen i södra Mexiko. Hon berättade att en stor del av befolkningen i Chiapas är just ursprungsbefolkning och att den resning som dessa genomförde mot förtrycket 1994 möttes av ett brutalt våld från staten.

Kristna Freds påbörjade sitt arbete i Chiapas år 2000. I Chiapas liksom på många andra ställen i Mexiko kränks de mänskliga rättigheterna å det grövsta.

Valentina och övriga fredsobservatörer kan med sin närvaro faktiskt ge ett skydd. De kan med sin blotta närvaro synliggöra problemen. De kan ge människorättsaktivister och andra hotade ett ökat handlingsutrymme. Och de kan ge ett moraliskt stöd.

Valentina berättade att journalister ofta är utsatta för hot. Och journalister mördas och försvinner.

Ett känt fall är de 45 studenterna från ett universitet, känt för att hysa många progressiva studenter som försvann 2014. 43 av dem är fortfarande försvunna, två har hittats döda.

Våldet mot kvinnor är också mycket utbrett och man kan tala om rena hatbrott. En annan grupp som är mycket utsatt är migranterna, människor från Centralamerika söder om Mexiko som försöker ta sej till Mexiko eller genom Mexiko till USA. Centralamerikanska tjejer kidnappas och tvingas till prostitution eller till att leva som sexslavar i maffiakartellerna. Killarna tvingas till att delta i maffiaorganisationerna verksamheter. Valentina deltog i flera sammankomster med dessa migranter.

Mord, våldtäkter och försvinnanden är vardagsmat. Och straffriheten är nästan total. Valentina berättade om ett fall där en ung man ur en elitfamilj frikändes från en våldtäkt trots överväldigande bevis och vittnesmål. Och det faktum att förövarna går fria är något som befolkningen tvingats till att acceptera som normalt. Valentina pekade på att även när våldet begås av maffiakartelller, kriminella och paramilitära kan man alltid se den mexikanska staten i bakgrunden. Korruptionen är total.

Men Valentina menade att vi inte bara får se mörkret utan också det faktum att människor kämpar och också når framgångar. Hon visade en videofilm med den katolske prästen Padre Marcelo Perez.

Padre Marcelo har outtröttligt ståt upp mot förtrycket i Chiapas. Det har lett att han nu måste ha 6 volontärer som livvakter när han rör sej men det har inte stoppat honom. Han är omåttligt populär och fick t.o.m. påven att komma till Chiapas. Påven bad där ursprungsfolken om ursäkt för den katolska kyrkans roll i koloniseringen och förtrycket.

Många frågor ställdes av publiken och många uttryckte sin stora uppskattning. eFOLKET uppmanar Eskilstunaborna att hålla ögonen öppna när det gäller Latinamerikgruppernas arrangemang. De hålls ofta på Folkhögskolan och är alltid superintressanta.

Peter Widén