Svensk militär värnplikt en del i NATO-blockets upprustning

Den i dag uppskruvade krigsretoriken och de ökande militära rustningarna gör vår värld varje dag osäkrare. Vårt och alla folks svar kan inte bli annat än en kraftfull och målmedveten internationell rörelse för en allmän avrustning! Med andra ord: En rörelse för upplösning av krigsmakterna! En återinförd svensk militär värnplikt är idag också en del av NATO-blockets handfasta militära upprustning och en del i den pågående militaristiska propagandaoffensiven.

I dagarna har cirka 90 000 svenska ungdomar kontaktats av krigsmakten. De avkrävs ett svar på frågor om sig själva och om sina önskemål, och svaren skall sedan ligga till grund för inkallelse till tjänstgöring. Dock skall bara drygt 4000 tusen kallas in. Det nya värnpliktssystemet innebär alltså att plikten blir allmän, medan inkallandet blir selektivt.

Allmän värnplikt är ett system som stater använt sig av, främst under tiden sedan 1900-talets första år, för sina krigsorganisationer. Det handlar alltså om en tvångslagstiftning, och det handlar om krig.

När den allmänna värnplikten för några år sedan avskaffades i Sverige skedde detta därför att den politiska och ekonomiska samhällstoppen i vårt land kommit fram till att en krigsmakt byggd på yrkessoldater bättre skulle svara mot de behov som gällde efter avslutningen av det kalla kriget. “Insatsstyrkor” som skulle kunna sättas in på olika håll i världen skulle ersätta den tidigare organisationen, vilken haft som syfte att kunna strida i Sverige och Sveriges närområde.

Resultatet blev att Sveriges krigsmakt fungerat som något av en avbytare på USA:s reservbänk. Sverige har för första gången hamnat i krig. Man har knappast dolt att ett viktigt mål var att inför NATO och stormakten i väster “visa upp sin förmåga”. Detta har helt öppet erkänts vad gäller insatserna i Libyen och Afghanistan.

Återinförandet av den allmänna värnplikten i Sverige som nu sker mot bakgrund av den styrande ekonomiska och politiska klassens önskan att positivt besvara nya signaler från USA och NATO. Och nu handlar det om inringningen av Ryssland. Retoriken, också i vårt land, har otäckt snabbt närmat sig ren krigspropaganda. Liberalernas partiledare Jan Björklund, som 2003 krävde att Sverige militärt skulle delta i det mot folkrätten stridande angreppet på Irak, kräver nu att Sverige ska skaffa sig missiler som “kan nå långt in i Ryssland”.

Otäck är också den starka hetsen, understödd av ledande medier, mot varje kritisk röst! Kritik och ifrågasättanden stämplas som “Putin-propaganda” medan den fortgående propagandan, desinformationen och avlyssnandet som utgår från stormakten USA får passera. Och därmed blir det svenska etablissemanget i praktiken en aktiv del i en systematisk och mycket farlig desinformationskampanj.

Men eFOLKET kommer inte att låta sig skrämmas. Lika lite som motståndarna mot ett svenskt atomvapen under 50-talet backade inför liberala och konservativa mediers hotfulla beskyllningar om landsförräderi och liknande.

Vad gäller återinförandet av värnplikten handlar det om att förstå sammanhanget, och att inte intala sig att “reformeringen” skulle kunna ge krigsmakten “en mer folklig karaktär” eller att den skulle innebära en renässans för neutralitetspolitiken. Det handlar istället om att stärka en krigsmakt som i alla väsentliga delar är en del av NATO-sfären! Här bör alla som vill kalla sig progressiva och internationalister, men som yrar om att återinförandet av allmän värnplikt är ett steg i rätt riktning, snabbt tänka om!

Mot våldet och den militära värnplikten ska vi ställa kravet på en allmän värnplikt i ett icke-våldsförsvar. Ett försvar som bygger på anständighet och humanitet. Och som aldrig kan användas av några krigsherrar mot oss, mot våra grannar eller mot några av våra medmänniskor någonstans.

You May Also Like