FN har antagit resolution om förbud mot kärnvapen

I FN:s högkvarter i New York utbröt den 7e juli ett stort jubel. Anledningen var att 122 medlemsländer röstat för ett förbud mot användning och innehav av kärnvapen.

Mot resolutionen röstade endast en stat – Holland – medan Singapore avstod. Ett antal stater hade valt att inte delta i förhandlingarna och arbetet med resolutionen. Bland annat samtliga kärnvapenstater – USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Pakistan, Indien, Israel och Nordkorea. De flesta Nato-medlemmarna och så gott som alla europeiska stater valde att ställa sig utanför. Sverige var den enda deltagande från Norden.

Dock: De 122 staterna som röstade för resolutionen utgör en klar majoritet av FN:s medlemsstater. Avtalet kommer att signeras i New York den 20 september, och det kommer att vara juridiskt bindande.

Det kommer förmodligen också att kunna spela en viktig i roll i den fortsatta folkrörelsebaserade kampen mot kärnvapen och militarism. I Storbritannien har ju redan Labour-partiets Jeremy Corbyn uttalat att han aldrig skulle kunna tänka sig att godkänna användning av kärnvapen. För detta hånades han av högerkrafterna under valrörelsen. Men väljarna gav Labour ökat stöd, och mycket talar nu för att landets nästa premiärminister kommer att heta Corbyn.

För Sveriges del innebär resolutionen att ett medlemskap i den kärnvapenbestyckade Nato-alliansen kan ses som uteslutet.

You May Also Like