Spänningarna ökar mellan Washington och Moskva

– sedan Ryssland genskjutit ett amerikanskt spionplan över Svarta havet

Moskva och Washington anklagar ömsesidigt varandra för en incident mellan ett amerikanskt spaningsplan och ryska jaktplan av typ SU27 över Svarta havet. Än en gång framgår hur riskabelt nära en direkt militär sammanstötning är mellan de båda kärnvapenmakterna.

Två företrädare för USA:s försvarsdepartement anklagade Ryssland för att ha utfört ”en farlig och oprofessionell” manöver genom att flyga bara några meter från två amerikanska spaningsplan på patrulluppdrag. Enligt USA var ett plan av P-8 Poseidon-typ ute på rutinuppdrag över internationellt vatten, när två ryska stridsflygplan närmade sig.

Det ryska försvarsministeriet hävdade å sin sida att de båda amerikanska planen var på väg mot den ryska gränsen efter att ha stängt av sina transpondrar, den radarsignal som används för att identifiera var ett plan befinner sig.

Incidenten inträffar när Ryssland precis inlett stora krigsövningar i området under kodnamnet ”Kaukasus 2016”. Övningarna ska pågå fram till den 10 september och 30 000 man övar sig i att avvärja eventuella attacker mot Ryssland. Bara någon dag före incidenten meddelade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg att Nato kommer att öka sin närvaro i Svarta havet.