Foto: Rolf Waltersson

Manifestation i Eskilstuna mot krigsövningen Aurora 17

För Fred – Nej till NATO – Nej till Kärnvapen. Så löd parollerna för den manifestation och det efterföljande diskussionsmöte som arrangerades i Eskilstuna lördagen den 23 september.

Huvudarrangörer var Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, eFOLKET, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ. Flera andra vänsterorganisationer och solidaritetsföreningar var medarrangörer.

Talare på Fristadstorget var Timothy Stayton från Tro och Solidaritet, Lotta Johnsson Fornarve från Vänsterpartiet och Hans Hjälte från eFOLKET.

Dessa tre utgjorde också panelen på diskussionsmötet i ABF:s lokal där ett 20-tal personer samlades. Många inlägg kom också från publiken. Timothy Stayton, pensionerad präst från Svenska kyrkan och med bakgrund som antikrigsaktivist i 60- och 70-talets USA berättade hur han som nyanländ i Sverige 1972 kände befrielse över att komma till ett land som satsade på fred istället för krig. Och hur han nu tvingas se denna fredspolitik ersättas av något helt annat. Hans Hjälte beskrev hur kvinnorna inom arbetarrörelsen lyckades förhindra produktion av svenska kärnvapen på 50-talet och början av 60-talet. Diskussionen kom in på NATO-kramarnas försök att smutskasta allt motstånd och hur vi kan svara på detta. En majoritet av de närvarande såg ansträngningarna för att få Sverige att skriva under FN-konventionen mot kärnvapen som en aktuell och mycket viktig uppgift.

Foto: René Forsman och Rolf Waltersson

Liknande artiklar: