Ledare: Ner med vapnen!

Förbud mot användning och innehav av kärnvapen är det första steget

De värsta brotten som har begåtts på vår jord har varken utförts av kriminella eller terrorister. De har istället planerats av politiker och militära och sedan utförts på deras order. Ofta har dessa brott haft påstått ädla motiv, som att man anfaller andra länder för att försvara sig eller för att rädda oskyldiga människor. Men effekten av att lita till vapen som medel för ”försvar” har ofta medfört ett upptrappat våld där allt fler människor har dödat.

Krig har alltid inneburit att inte bara soldater har dödat varandra utan även civilbefolkningen har drabbats. Det allra värsta krigsbrottet mot mänskligheten blev aldrig beivrat. Det inträffade när USA släppte lös kärnenergin som ett vapen mot en försvarslös civilbefolkning i Hiroshima och Nagasaki.

Alla tänkande människor i hela världen inser att kärnvapnens fruktansvärda sprängkraft och radioaktivitetens långtidsverkande effekter innebär ett hot mot allt mänskligt liv på vår planet. Men makthungriga politiker i kärnvapenmakterna vägrar böja sig för människors krav att dessa vapen ska avskaffas. Men än värre är att så kallade liberala ledarskribenter och svenska politiker som kallar sig socialdemokrater och miljövänner inte vill stå upp mot kärnvapenmakternas despotism, utan försvarar den.

Det är kusligt att vi i det 21:a seklet fortfarande har riksdagsmän och ledarskribenter i vårt land som tror att man kan lösa konflikter och skapa en bättre värld genom krig. De har tydligen inte lyckats lära sig något av 1900-talets historia.

Försvaret av kärnvapen bygger på samma psykopatiska hållning som försvaret av all vapenanvändning. Människor i andra länder demoniseras och avhumaniseras för att legitimera massdödande. ”Vi”ställs mot ”dom”. Utifrån sina maktpolitiska och ekonomiska intressen hetsar de härskande så kallade ”eliterna” folken mot varandra.

I Sverige har länge, på grund av genomslag för folkliga fredssträvanden, säkerhetspolitiken byggt på att försöka minska motsättningar och spänningar. Idag har den svenska regeringen, påhejade av borgerliga debattörer, istället valt att binda upp sig till en kärnvapenmakt, och därmed blivit en kraft för upprustning, inte för nedrustning; en kraft inte mot kärnvapen utan ett land som accepterar kärnvapenanvändning i konflikter.

Alla förnuftiga människor förstår att kärnvapen utgör ett hot, inte något som gör människor tryggare och minskar risken för krig. Men det samma gäller för alla typer av vapen. Det finns inga goda maskingevär – det finns bara maskingevär som kan användas för att mörda andra människor vid en konflikt. Vapen dödar – det är därför de har tillverkats.

En del människor vill säkert invända med argumenten att militären måste ha vapen för att vi ska kunna försvara oss mot terrorister. Men varifrån får då terroristerna sina vapen? Jo, från samma källor från dem som tillverkar vapnen för krigsmakterna. När militären får nya vapen säljs de gamla ut till privata företag, som i sin tur säljer dessa vapen som är avsedda för krig och dödande av människor vidare och till slut hamnar en stor del av dessa vapen hos terrorister och kriminella.

De krig som framför allt USA har fört under de senaste decennierna har dessutom mer än allt annat bidragit till att skapa terrorister samtidigt som detta dessutom har bidragit till att öka den illegala vapenhandeln. Det finns inget som är mer kontraproduktivt än att lita till vapen för sin säkerhet.

De finns de som beskyller oss antimilitarister som kämpar för fred och avrustning för att vara naiva. Men det är de som tror att vapen, upprustning och kärnvapen skapar trygghet som är naiva. De är de som inte förstår att mänsklighetens överlevnad hänger på en tunn tråd om vi inte omedelbart genomför en avrustning av och ser till att minska de politiska spänningarna mellan stater.

Dessutom måste en moraliskt mogen hållning vila på konsekvent humanism. Alla människors väl och trygghet måste respekteras och värnas. Talet om ”vi” och ”dom” måste raderas. En internationell pacifistisk massrörelse måste byggas för en fredskamp vilande på gränslös solidaritet.

Ett första steg för att skapa en fredlig och i genuin mening mänsklig värld måste vara att avskaffa alla kärnvapen och förbjuda alla typer av flygbombningar samt därefter inledda en allmän nedrustning.

Den inställning eFOLKET hyser i denna fråga är glasklar. I våra grundsatser står det:

”…. Endast genom en genomgripande omdaning av samhällssystemet i genuint demokratisk riktning kan dessa gigantiska problem mötas. Denna samhällsomdaning måste också innefatta en radikal inkomstutjämning. Liksom en radikal anti-militarism. Arbetarrörelsens klassiska jämlikhetsmål och fredskamp går därför hand i hand med kampen för att möta vår tids nya utmaningar…”

Ledarredaktionen

You May Also Like