Krigsövningen Aurora väcker kraftiga protester

De borgerliga partierna i Sveriges riksdag kräver att Sverige ska ansluta sig till militäralliansen Nato. Socialdemokraterna och miljöpartiet säger att de motsätter sig ett medlemskap. Men genom ett nära samarbete med Nato i direkta krigiska aktioner (Jugoslavien Afghanistan och Libyen), genom det så kallade värdlandsavtalet med Nato och den nu planerade krigsövningen Aurora 17 visar regeringspartierna att de i praktiken sluter upp bakom samma politik som de borgerliga. En politik som ligger ljusår från den politik för alliansfrihet som vi förknippar med Olof Palme och den “gamla” socialdemokratin.

Krigsövningen Aurora kommer att äga rum under tre veckor i september. Notan kommer att gå på närmare 600 miljoner kronor, och övningen blir den största som ägt rum i Sverige sedan 1993. De stater som förutom Sverige kommer att delta USA, Frankrike, Estland, Danmark Finland, Norge och Tyskland. 19 000 soldater kommer öva, och främst är det Göteborgsområdet, Mälardalen och Gotland som kommer att drabbas.

Att stridsflygplan, stridsvagnar och stridsfartyg från Trumps USA och andra Natoländer välkomnas av Sveriges regering har väckt starka protester från landets fredsorganisationer. Anrika Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet tillhör dem som motsätter sig den planerade krigsövningen (se uttalandet från IKFF). Förbundet pekar också på beslutet att återinföra den militära värnplikten i Sverige. Något man ser som ett uttryck för en “ökad militarisering av Sverige”.

Uttalande om militärövningen Aurora 17

april 9, 2017

I september ska Försvarsmakten genomföra Aurora 17, “den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år” som myndigheten skriver på sin hemsida. Syftet är att öka Sveriges militära förmåga och övningen kommer att äga rum i hela landet, med fokus på Mälardalen, Stockholm, Gotland och Göteborg. Cirka 19 000 personer deltar från Försvarsmakten samt ett 40-tal myndigheter och förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Norge och USA. Stora delar av Sverige kommer därmed förvandlas till en övningsplats för krig.

IKFF ser övningen i ljuset av en ökad militarisering av Sverige. Detta har tagit sig uttryck i den försvarspolitiska debatten, med ökat fokus på militär upprustning, och genom regeringens beslut att återinföra allmän värnplikt tidigare i år. Dessutom har Sverige de senaste åren fördjupat samarbetet med Nato, framförallt genom det värdlandsavtal som godkändes av riksdagen i maj 2016.

IKFF är djupt oroade över den militarisering vi ser i Sverige och vår omvärld samt över de enorma resurser som läggs på militära medel, vilket Aurora 17 är en del av. Militarism bygger på föreställningar om maskulinitet kopplad till vapen, makt och dominans. Det är inte är förenligt med en feministisk politik. IKFF vill se investeringar i konfliktförebyggande arbete på alla nivåer, och ett ifrågasättande av militära verktyg som legitima och effektiva för att uppnå hållbar fred.

Det går att förebygga våldsutbrott och väpnade konflikter genom fredliga medel. Grundorsakerna ska adresseras genom att arbeta för mänskliga rättigheter, nedrustning och hållbar utveckling.

Idag den 9 april 2017 på IKFF:s högsta beslutande organ, den nationella kongressen, tar IKFF ställning till följande:

  • att den militära upprustningen inte ligger i linje med regeringens uttalade ambition om en feministisk politik,
  • att vi motsätter oss militärövningen Aurora 17,
  • att den smygande förskjutningen bort från alliansfrihet och närmandet till Nato upphör,
  • att Sverige verkar för fredliga lösningar, konfliktförebyggande och mänskliga rättigheter såväl i Sverige som runt om i världen.

You May Also Like