Roten till det onda – Zbigniew Brzezinski

För två veckor sedan, fredagen 27 maj dog den polskfödda USA-medborgaren Zbigniew Brzezinski. Som rådgivare till den US-amerikanske presidenten Jimmy Carter kom han att påverka utvecklingen av den moderna terrorismens mer än någon annan man.

På 1980-talet ansåg nämligen Brzezinski att USA skulle kunna besegra sin huvudfiende Sovjetunionen genom att skapa en rörelse av beväpnade islamister. I sin dödsruna över den forne säkerhetsrådgivaren i Vita huset skrev New York Times så här: “Han gav miljarder i militärt stöd till militanta islamister som bekämpade invaderande sovjetiska trupper i Afghanistan. Han uppmuntrade tyst Kina att fortsätta backa den mordiska Pol Pot-regimen i Kambodja, för att hindra det sovjetiska stödda Vietnam från att ta över landet.”

Med andra ord Brezezinzki ansåg att det var viktigt att stödja en av de mest mordiska regimerna världen skådat efter andra världskriget, Pol Pots regim, enbart för att slå indirekt mot Sovjetunionen. I fallet med stödet till militanta islamister – så måste vi korrigera New York Times – dock inte om insatsen, utan när och varför den inleddes.

I en intervju 1998 medgav nämligen Brzezinzki att Carterregeringens beslut att stödja islamisterna “medvetet hade ökat sannolikheten” att Sovjet skulle ingripa militärt. Det vill säga det handlade inte om en åtgärd mot en invasion utan om att driva fram en invasion. Detta lyckades USA också med – och det gick som Brezinzkis hade förutspått, Sovjetunionen hamnade i ett långt och kostsamt krig som landet inte kunde vinna.

Med tanke på vilka oerhörda konsekvenser framväxten av Al-Qaida och talibanrörelsens och alla dess efterföljare inom den militanta och terroristiska islamismen fått har Brezinzki senare fått frågan om han inte har ångrat beslutet att understödja beväpna islamister

“Ånger vadå? Den hemliga operationen var en utmärkt idé. Det fick till följd att dra ryssarna i den afghanska fällan och du vill att jag ska ångra det? Den dagen när Sovjetunionen korsade den officiella gränsen, skrev jag till president Carter: Vi har nu fått möjlighet att ge Sovjetunionen sitt Vietnamkrig”.

Läs: The Real Story of Zbigniew Brzezinski That the Media Isn’t Telling.

Men Brezinzkis inflytande tog inte slut när president Jimmy Carter lämnade Vita Huset, hans doktrin att använda islamister i kampen mot Sovjetunionen fortsatta även under den republikanske presidenten Ronald Reagan. Brezinzki har själv dock betraktat sig som demokrat och varit kritisk mot republikanska presidenter framför allt far och son Bush. Han ifrågasatte till exempel George W Bush invasion av Irak. Han har haft bättre förbindelser och själv kunnat påverka utvecklingen mer under demokratiska presidenter.

Barack Obama har betraktat Brezinski som en vän och rådgivare. Även om denne inte hade något officiella roll i Obamas administration, så hade han förmodligen inflytande över Obamas beslut. Det kanske inte bara är en händelse utan också en tanke att under Obamas tid som president har USA använt sig av militanta islamister för att destabilisera Khaddafis regering i Libyen och Assad i Syrien.

De går att inte heller att sudda ut sambandet mellan det stora militära stöd som USA har gett och fortsätter att ge Saudiarabien, som utgjort en bas för förmedlingen av vapen och pengar till de islamistiska grupperna vars terror nu får en allt tydligare inriktning på att genomföra attacker även i Västeuropa.

Zbigniew Brzezinski fick också uppleva hur den rörelsen han hade varit med om att skapa genomförde attacken mot World Trade Center i New York. Men inte ens det fick honom att ångra beslutet att beväpna islamister. Huvudsaken vara att Sovjetunionen upplöstes.

Brezinskis taktik har fått efterföljare i andra länder än USA, inte minst i Storbritannien, där säkerhetstjänsterna MI5 och MI6 har hjälpt islamister att resa till Libyen och Syrien för att delta i kampen mot regimerna i dessa länder. En del av dessa terrorister har sedan tackat för sig genom att genomföra terrordåd när de sedan har återvänt till Storbritannien.

Arvet efter den numera döde Zbigniew Brzezinski lever vidare inte minst i Västeuropas storstäder, London, Manchester, Paris och Bryssel…

Läs mer:
Det May foreslår er en total overvåkningsstat och
Terror in Britain: What did the prime minister know? Och
London-terroristene var godt kjent for britisk etterretning.

Hans Hjälte