Stöd till kärnvapenförbud brännmärks

Trumps krigsminister kräver Sveriges underkastelse

I ett hemligstämplat brev till sin svenska kollega Peter Hultqvist har Trump-administrationens krigsminister James ”Mad Dog” Mattis gått till angrepp mot Sveriges stöd till en FN-text som kräver förbud mot användning och innehav av kärnvapen.

Konventionen om förbud antogs av Förenta Nationerna den 7 juli i år. Den fick stöd från 122 stater, en klar majoritet av FN:s medlemmar

Antagandet av konventionen möttes med hyllningar och jubel av fredsorganisationer världen över.

Men samtliga kärnvapenmakter hade bojkottat konventionens tillblivelseprocess. Detsamma gällde Natos medlemsstater, förutom Nederländerna; som den 7 juli var den enda staten som röstade emot antagandet av konventionen. Singapore var ensamt om att lägga ned sin röst.

Det som nu står på tur är att undertecknarnas regeringar, däribland Sveriges regering, ratificerar konventionen.

Efter ratificeringsomgången, som inleds de 20 september, kommer konventionen att ha status som lag. Det borde naturligtvis innebära att svenskt militärt samarbete med stater och allianser som vägrar rätta sig efter konventionen kommer att bli omöjligt. Alternativet är att Sverige gör som Trump, Mattis och Nato vill att Sverige ska göra, och ansluter sig gruppen av stater som berått mot väljer brottets väg.

Margot Wallström har i en debattartikel (SvD 25/8) uttryckt meningen att Sverige ska inrikta sig på att ratificera konventionen. Samtidigt hävdar hon att detta är förenligt med det pågående militära samarbetet med Nato och USA. En ståndpunkt som nog de flesta bedömare vill sätta frågetecken för.

Peter Hultqvists bestämda ståndpunkt är att Sveriges militära och så kallade säkerhetspolitiska samarbete med Nato och USA inte får begränsas en enda tum.

Initierade bedömare som eFOLKET talat med menar att det nu allt tydligare framstår som att Hultqvist axlat Carl Bildts roll som USA-regeringens inflytelseagent i Sverige. Många menar nu att mycket hänger på om regeringspartiernas kvarvarande förespråkare för Palme-linjen har tillräcklig kraft för att gå till motoffensiv.

En viktig roll kan också, som under kärnvapenmotståndet under 50-talet, komma att spelas av den svenska fredsrörelsen. En tid av turbulens och hårda politiska strider väntar.

You May Also Like