Förbjud kärnvapen på svenskt territorium Margot Wallström!

Organisationen Kvinnor för Fred har under det senaste halvåret samlat in namnunderskrifter under parollen ”Inga kärnvapen på svensk mark”. Värdlandsavtalet med Nato som trädde i kraft förra året kan innebära att kärnvapen förs in i Sverige. Därför bör vi liksom Finland och Nya Zeeland, införa en lag mot kärnvapen på eget territorium, skriver organisationen på sin hemsida.

I ett öppet brev till utrikesminister Margot Wallström nyligen uppmanar Kvinnor för Fred den svenska regeringen att:

  • Införa en lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium
  • Driva kravet på en kärnvapenfri zon i Norden
  • Driva kravet på en tidplan för införande av en kärnvapenfri värld

Kvinnor för Fred hoppas kunna överlämna namninsamlingen till Margot Wallström innan 1 maj.

Värdlandsavtalet syftar till att underlätta det militära samarbetet med Nato och göra det enklare för Sverige att agera värdland åt Nato-ledda operationer och övningar. Avtalet bygger på frivillighet och ger inte Nato automatisk rätt att stationera trupper på svensk mark men det förenklar det militära närmandet mellan Sverige och Nato.

Kärnvapenfrågan nämns inte i avtalet. Däremot föreskrivs det att samarbetet ska vara i linje med Natos doktrin där kärnvapen är en viktig del.

Tommy Jansson