Demokrati och mänskliga rättigheter före krigsindustrins vinster

Statsminister Stefan Löfven besökte i höstas Saudiarabien tillsammans med bland andra Marcus Wallenberg, ord­förande i Saab som tillverkar och säljer krigsmateriel. Efter det har näringsminister Mikael Damberg åkt till Filipinerna med Saab.

Det skriver företrädare för Amnesty, Diakonia, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska Freds- och Skiljedoms Föreningen, Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd i Svenska Dagbladet den 21 december.

Samtidigt utformar regeringen ett nytt lagförslag för svensk vapenexport.  Trots att mänskliga rättigheter ska vara ett ”centralt villkor” enligt nuvarande regelverk har kryphål och praxis lett till att Sverige de senaste fem åren exporterat vapen och annan krigsmateriel till 28 länder där människors rättigheter kränks systematiskt.

Regeringen framhåller att Sveriges utrikespolitik ska vara aktiv och orädd med mänskliga rättigheter som grundläggande utgångspunkt.

– Men medan människorättsaktivister fortsätter kampen mot beväpnade förtryckare, fortsätter Sverige vapenexporten. Det är dags för våra politiker att välja sida, skriver de humanitära organisationerna.

Socialdemokraternas kongress har beslutat att Sverige behöver ett regelverk som förhindrar vapen­export till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter och Miljöpartiet vill också stoppa sådan export

Men gapet mellan löften och handlingar är stort, konstareras i artikeln. Affärerna med Saudiarabien är ett tydligt exempel. De saudiska lagarna kräver att vuxna kvinnor har en mans tillstånd för att inneha pass, och en kvinnas vittnesmål väger hälften av en mans i domstol. Tortyr förekommer, spöstraff är utbrett och människor avrättas genom halshuggning.

Människorättsorganisationer anklagar också Saudi­arabien för krigsförbrytelser i kriget i Jemen. Trots detta har Saab fått exportera bland annat strids­ledningssystemet Erieye till Saudiarabien.

Andra exempel är Indonesien och Filippinerna, där det pågår intensiv marknadsföring av svenska ­vapen. I Indonesien rapporterar Amnesty om säkerhets­styrkors grova övergrepp mot civila, och det förekommer godtyckliga gripanden och tortyr.

En parlamentarisk kommitté, den så kallade KEX-utredningen, föreslog 2015 nya regler för vapenexport och mänskliga rättigheter.

Men Inspektionen för strategiska produkter, som ska tillämpa reglerna, skriver i sitt remissvar: ”Det är svårt att se att detta förslag skulle innebära någon skärpning i förhållande till formuleringen i dagens riktlinjer”.

– Utredningens föreslagna demokratikriterium skulle inte heller stoppa exporten i praktiken. Vi är därför djupt oroade över att Sverige kommer fortsätta exportera vapen till länder som allvarligt kränker de mänskliga rättigheterna.

I de förslag som organisationerna lämnat till regeringen kräver de grundläggande förändringar för att reglerna ska skärpas, bland annat:

  • Ett absolut förbud för export av krigsmateriel till diktaturer och andra länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. De mänskliga rättig­heterna är odelbara och ömsesidigt förstärkande.
  • Demokrati och mänskliga rättigheter måste väga tyngre än krigsmaterielindustrins intressen. Vapen­export får inte ske av näringspolitiska skäl, men gränsen mellan näringspolitiska och försvars­politiska skäl är i dag inte tydlig.

You May Also Like