(V) viker inte för hot från USA!

“Sveriges militära alliansfrihet har tjänat oss och vår omvärld bra.”

Den svenska Natoanpassningen står inför ett vägskäl, ska vi stå för nedrustning av kärnvapen eller lyda instruktioner från Trumps USA? Vi låter oss inte skrämmas av förtäckta hot från USA:s försvarsminister. Självklart ska Sverige skriva på FN-konventionen om förbud av kärnvapen, skriver Stig Henriksson (V) och Yasmine Posio Nilsson (V).

– 31 aug, 2017

Sveriges militära alliansfrihet har tjänat oss och vår omvärld väl och har möjlighet att göra det under lång tid framöver. Den militära alliansfriheten har bidragit till att generation efter generation i Sverige kunnat leva i fred. Sverige ska vara ett land som försvarar folkrätten, mänskliga rättigheter och fredlig konfliktlösning. Den militära alliansfriheten har dessutom gett oss ett utrikespolitiskt handlingsutrymme som gjort att Sverige kunnat spela en viktig internationell roll för fred och nedrustning – när den politiska viljan funnits. Regeringens arbete med konventionen om förbud av kärnvapen är en återgång mot den rollen.

Detta har Nato-ivrare motsatt sig då de insett att en konvention om förbud av kärnvapen skulle omöjliggöra svenskt Natomedlemskap eftersom möjligheten att använda kärnvapen är en central del av Natos strategi. Sverige har redan idag ett samarbete med Nato, som bland annat innebär att USA och ett flertal andra Natoländer ska delta i den stora övningen Aurora i Sverige. Samtidigt genomför Ryssland och Vitryssland jätteövningen Zapat. Den här typen av storskaliga övningar som ryska Zapat och Natoländer i kombination med framflyttade vapensystem riskerar att leda till en spiral av upprustning och ökad spänning.

Står vid ett vägskäl

Nu har det till media läckts ett brev från USA:s försvarsminister James Mattis till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. I detta brev ska det tydligen stå att om Sverige skriver under konventionen om förbud av kärnvapen kommer samarbetet mellan USA och Sverige att försämras. Tidigare har Mattis sagt att USA ser Sverige som en vän och allierad vilket av vissa tolkats som att USA kan tänka sig att backa upp Sverige militärt vid angrepp. Alltså kan detta erbjudande komma att dras tillbaka.

Den svenska Natoanpassningen står inför ett vägskäl, ska vi stå för nedrustning av kärnvapen eller lyda instruktioner från Trumps USA? Värdlandsavtalet med Nato och det nära samarbetet med militäralliansen har redan urholkat trovärdigheten i Sveriges militära alliansfrihet.

Vi i Vänsterpartiet ser nedrustning som en viktig metod för att skapa en säkrare värld utan krig och kommer därför inte att skrämmas av Mattis förtäckta hot. Vi förväntar oss detsamma av regeringen och ser fram emot att rösta för konventionen om förbud av kärnvapen när den kommer upp i Riksdagen.

Stig Henriksson (V)
riksdagsledamot i försvarsutskottet

Yasmine Posio Nilsson (V)
riksdagsledamot i utrikesutskottet

Debattinlägget har tidigare (31/8) varit publicerat i Göteborgs-Posten.

You May Also Like