Artiklar om fred och krig i eFOLKET.eu

Kampen mot militarismens och för fred är en av vår tids viktigaste politiska frågor. Det slås fast i tidningen eFOLKETs grundsatser. Där står det bland annat: “Idag är en stor tillkommanande utmaning att möta och komma tillrätta med det allvarliga hotet mot mänsklighetens grundläggande livsbetingelser, inkluderande jordens klimat...
Läs mer