Låt oss lägga kraft på freden

Dagens krigshets är historielös, på gränsen till absurd – Gotland är varken Krim eller Ukraina. Istället för att ägna oss åt krigsretorik borde vi tala om fred, kärnvapenfria zoner och gemensam säkerhet, skriver Birger Schlaug i tidningen Syre.

Sverige ska satsa ytterligare 35 miljarder på försvaret så att skola, vård, rättskedja, järnvägar och klimatinvesteringar kommer att stå tillbaka. Vi lever … Läs mer

Läs mer

Socialdemokraterna har övergett fredsidealen – och den S-ledda regeringen stödjer kupp i Venezuela

Denna debattartikel har tidigare (1/3) varit publicerad som ledare i tidningen Internationalen.

Berättelsen om Sverige som tredje vägens land, mitt mellan Öst och Väst, har i efterhand visat sig något överdriven. Om Kalla kriget någonsin hade blivit hett så rådde det aldrig någon tvekan om att Sverige skulle stå på Natos sida. Inte sällan används detta faktum för att måla … Läs mer

Läs mer

Artiklar om fred och krig i eFOLKET.eu

Kampen mot militarismens och för fred är en av vår tids viktigaste politiska frågor. Det slås fast i tidningen eFOLKETs grundsatser. Där står det bland annat:

“Idag är en stor tillkommanande utmaning att möta och komma tillrätta med det allvarliga hotet mot mänsklighetens grundläggande livsbetingelser, inkluderande jordens klimat. Endast genom en genomgripande omdaning av samhällssystemet i genuint demokratisk riktning kan Läs mer

Läs mer

Tjockskallarnas uppror

av Kalle Holmqvist

Tjockskallarnas uppror är en ny barnbok om krig, fred och vardagsliv i Sverige på 1600-talet. Den är skriven med mycket humor, men också en hel del allvar.

Året är 1659. Sverige har startat krig mot Danmark och nu behöver den svenska armén fler soldater.

Men måste man verkligen lyda order?

Bönderna i Uggledalen har inte alls någon … Läs mer

Läs mer