AURORA FÖR FRED

Nato övar mitt för nosen på
den ryska björnen.

Och skymningen den kom och vek
sin vadmal över jordens rund.
Men vem gör själva natten blek?
– Aurora i sin grynings stund.

Och vem i denna nattens lek
gör krösamos av städers hus
och jorden knaprig som en stek?
– Aurora i sin grynings ljus.

Vad våldet skapar skall bestå,
när alla dött får världen ro.
För att vi älskar freden så
skall björnen hetsas ur sitt bo.

 

You May Also Like