Åke Eriksson – socialist, internationalist och svensk fredskämpe

Peter Hultqvist – militarist och Trump-administrationens främste inflytelseagent i Sverige

eFOLKET ser som en av tidningens huvuduppgifter att bekämpa militarism, vapenskrammel och Sveriges allt mer täta samarbete med NATO.  Vi är långt ifrån ensamma i detta land om att se militarismen som ett elände och en stor fara. En som bestämt sig för att kavla upp ärmarna  är Åke Eriksson, pensionerad grafiker och numera till vardags aktiv i Bokförläggarna Röda Rummet.

I september kommer Åke Eriksson att delta i en fredsövning, och eFOLKET har träffat honom för att höra närmare om fredsövningens bakgrund och om hur den kommer att läggas upp.

Till att börja med, var ska fredsövningen äga rum?

– Övningen kommer att hållas på demilitariserad mark, nämligen Åland. När det efter första världskriget bestämdes att Åland med sin svensktalande befolkning skulle tillhöra Finland, bestämdes det också att Åland skulle vara avmilitariserat. Inga militära installationer och ingen värnplikt.

– Deltagarna är svenskar och ryssar – trettio till fyrtio personer. De ska under ett par dagar diskutera och öva hur vanliga civila ryssar och svenskar kan agera när regeringarna kommer i allt mer tillspetsade motsättningar. Vi kommer att få en lägesbeskrivning och sedan försöka komma fram till hur fredsinriktade medborgare i Sverige och Ryssland kan agera för att motarbeta risken för upptrappning. Hur mobiliserar vi mot krigshets och krigsrisk? Sedan kommer vi att anta att det trots ansträngningarna blir ett värre läge. Hur agerar vi då?

Vilka är det som tagit initiativet till fredsövningen?

– Initiativet kommer från Svenska Freds, Ofog med flera. Det är alltså ett seriöst försök att öva för fred. Och naturligtvis ett försök att motarbeta den hysteri som nu jobbas fram i media och av olika politiker. En särskilt framträdande militarist är ju regeringens krigsminister, Peter Hultqvist.

Åke Erikssons motsats: krigsminister Peter Hultqvist

Hultqvist har  gjort sig känd som ryss-skräcks-propagandist och för sin uppseendeväckande följsamhet gentemot NATO och USA. En följsamhet som inte på något sätt avtagit sedan Donald Trump tog över i Vita Huset. I ett tal på John Hopkins Universitetet i USA den 17 maj i år tar han följsamheten till nya höjder. Han sluter helt upp bakom den av USA etablerade världsordningen, med formuleringar som följande:

– Sverige och USA är fullt ut för den världsordning som etablerades efter andra världskriget.

– Ryssland och Kina vill bli dominerande makter med intressesfärer. Detta är bekymmersamt.

USA:s och NATO:s dominans makter jakt efter utvidgade intressesfärer ingår inte i Hultqvists lägesbeskrivning. Trots att ju inte är Ryssland som omringar USA. Det är USA som drar in Rysslands grannländer i NATO.

Så här tycker Hultqvist om NATO-utvidgningen:

– Sverige välkomnar USA:s och NATO:s beslut att stärka sina östeuropeiska allierades säkerhet.

– I Arktis ser vi att Ryssland ökar sin närvaro. Genom återöppnandet av gamla sovjetiska arktiska baser, genom mer aktiviteter i Murmansk-regionen, i Kola-regionen….

Problemet, vad gäller det andra påståendet, är  att de nämnda områdena är är områden i Ryssland! USA ökar sin närvaro genom nya baser i Nordnorge, Baltikum, Polen etc. Vem omringar vem?Hultqvist skryter över den svenska upprustningen och deltagandet i gemensamma övningar med USA och NATO. Och om Gotland säger han:

– Som den fyrstjärniga general David Perkins sa tidigare när han besökte ön i våras: ”Gotland är som ett osänkbart hangarfartyg, och det bra att vara god vän med kaptenen, Sverige”.

Man kan känna hur Hultqvist myser och pöser av stolthet inför den amerikanska generalens vink om att en flygbas så nära Ryssland vore mumma.

Hela talet är späckat av dylikt. Vi på eFOLKET kan tillhandahålla hela det avslöjande talet (än så länge bara på engelska) till den som är intresserad.

Låt oss konstatera det det finns två diametralt motsatta inställningar i Sverige, Åke Erikssons fredslinje och Peter Hultqvists militaristiska linje, anpassad efter Trump-administrationens önskemål.

You May Also Like