DET MILITÄRA

Den svenska insatsen i Afghanistan är föremål för utvärdering.

Nu går det militära
till storms och skjuter skäggen
inunder månens skära,
den vassa silvereggen.

Nu träffar skott de lossat,
nu göder skotten hatet
och allt de tror de krossat
är mat för kalifatet.

Så giv kommandohjärnan
soldatens sista vila.
Nu släcks den sista stjärnan,
nu faller månens bila

You May Also Like