Tommy Jansson: FN-konventionen mot kärnvapen får stöd

Förre utrikesministern och FN:s vapeninspektör Hans Blix uppmanar till tilbakavisande av Trump-regeringens påtryckningar

Initiativet att utarbeta en konvention om ”förbud mot kärnvapen” stöddes tidigt av många människor och stater. Det var en protest mot att kärnvapen­staterna tycks ha övergivit all ambition om nedrustning och i stället ägnar sig åt att utveckla vapnen. Det skriver Hans Blix i Svenska Dagbladet den 20 september.

Hans Blix, som tidigare har varit folkpartistisk utrikesminister, chef för IAEA, Internationella atomenergiorganet och FN:s vapeninspektörer i Irak, skriver:

– Bland kärnvapenstaterna möttes initiativet mest med sarkasm, och liksom en mängd andra stater bojkottade de den FN-konferens som i juli antog en slutlig text, skriver Blix

Han menar att det är rimligt att Sverige låter en utredning analysera både konventionen och de invändningar som finns. Men han framhåller att man måste ha klart för sig att såväl konventionen som invändningarna främst är inlägg i en internationell politisk debatt.

En invändning mot konventionen från Nato och kärnvapenförespråkare är att den skulle vara ett meningslöst slag i luften. Men om konventionen är meningslös, varför då bråka om den, frågar sig Blix.

Nato-medlemmarnas gemensamma strategi innefattar möjlig insats av kärnvapen, medan den nya konventionen uttryckligen förbjuder parter att använda eller hota med dessa vapen.

– Det ter sig därför begripligt att de anser sig inte kunna bli parter i konventionen och förmodligen inte heller är beredda att acceptera anslutning till Nato av stater som är parter i konventionen.

– När det gäller Sverige tycks USA/Nato göra ganska oblyga påtryckningar om vaga hot om nedgradering av samverkan om vi skulle ansluta oss till den nya konventionen som kräver att parterna utesluter placering av kärnvapen på sina territorier.

Hans Blix konstaterar att tidigare var det svensk utrikespolitik att aldrig söka andra länders garantier för svensk neutralitet. Skälet var att vi inte ville bli ställda inför oönskade krav eller villkor.

– Vi tycks nu stå inför en liknande frågeställning. Propåer görs om att vi som gengäld för ett fortsatt nära försvarssamarbete med USA/Nato ska göra avkall på en sedan länge etablerad oberoende svensk politik som syftar till avspänning och nedrustning.

Han menar att det varken skulle gagna Sverige, USA eller Nato att ge efter för sådana påtryckningar och Sverige bör skriva under den nya konventionen om kärnvapenförbud. Det är särskilt viktigt i dagens världsläge.

Länk till artikeln: Blix: Sverige bör skriva under FN-konventionen

Tommy Jansson

You May Also Like