Ledare – Natos krigsövning “Aurora 17”: USA-soldater i Sverige – men motståndet mot militarismen växer

Varning: Texten nedan är skapad och publicerad av agenter för en (för militaristerna) främmande makt

”Sverige utan Palme blev ett normalt land. Regeringarna efter Palme sökte inte längre uppnå grundläggande förändringar i världen.”

Så beskrev under en intervju Richard Burt, tidigare biträdande utrikesminister i Ronald Reagans administration, Sveriges utrikespolitiska kurs efter Palme.

Att en kursändring satte in efter Palmes bortgång är en mening som delas av många. Att denna kursändring varit bra, och inneburit en önskvärd ”normalisering” delas däremot av långt ifrån alla. Bland dem i val röstat på regeringspartierna S och Mp finns säkert många som känner en stor olust inför de militaristiska tongångarna som nu basuneras ut av olika regeringsföreträdare. I allt utom till namnet har Sverige blivit en del av militäralliansen Nato.

Sverige har också anslutit sig till Natos propagandacentral Stratcom och till den brittiskledda insatsstyrkan JEF (Joint Expeditionary Force), som tillkommit på initiativ av Nato. JEF ska med mycket kort varsel kunna sättas in på platse överallt i världen. Redan nu har Sverige, i Afghanistan och Libyen, deltagit i krig tillsammans med USA och Nato. Sverige har ”normaliserats” efter att under 200 år inte deltagit i krig.

Den stundande Nato-övningen Aurora 17 har nu lett till att ”normaliseringens” kritiker organiserat sig i en proteströrelse, som mycket väl kan bli startskottet för en bred anti-militaristisk folkrörelse.

Aurora inleds den 11 september, på årsdagen av den våldsamma USA-stödda militärkuppen i Chile, och kommer att pågå under tre veckor. Främst drabbas Västkusten och Mälardalen. Och Gotland, förstås. Hela den svenska krigsmakten ska delta, med sammantaget 19 000 soldater. Antalet soldater från USA, Frankrike, Estland, Litauen, Danmark, Norge och Finland ska uppgå till 1 500. USA och Finland kommer att vara starkast representerade.

Övningen är beräknad att kosta 583 miljoner kronor. Den största på tjugo år och den ”första i sitt slag”, som den svenska krigsmakten entusiastiskt uttrycker det på sin hemsida.

Hans Blix, den forne liberala utrikesministern och FN-diplomaten, är mindre entusiastisk. Han menar att ”smockan hänger i luften”.

– Jag tycker att all upptrappning är betänklig. Man borde ägna sig åt nedtrappning istället, säger han i en intervju i ETC (21/7) – och tillägger att införlivandet av Krim i Ryssland ”övertolkats våldsamt” i Sverige.

– Det används för att skapa oro och rädsla som sedan utnyttjas av politiker. Det pratas om att Putin har ambitioner om att återupprätta ett stort Ryssland, men det finns inga belägg för det.

Så resonerar Hans Blix. Möjligen finns det bland ledande politiker, diplomater och politiska kommentatorer några till som delar hans uppfattning. Men ytterst få har uttryckt sig som Hans Blix.

Varje kritiker av Nato-anpassningen och de militaristiska tongångarna löper risk att i medierna och från det politiska etablissemangets många militarister att stämplas som ”Putins medlöpare”. Inte heller Blix, den gamle liberalen och diplomaten har undgått anklagelsen!

Den högljudda kören av Nato-anhängare och militaristiska propagandister har skapat ett obehagligt och farligt klimat i vårt land. Allt oftare antyds kritiker av den militaristiska Nato-tillvändheten vara ”åsiktsagenter för främmande makt”. Detta drabbade Aftonbladets kultursida, och naturligtvis även de antimilitaristiska vänstertidningarna och olika fredsorganisationer. Kampanjen påminner om den som de Nato-vurmande högerkrafterna i Sverige, inklusive en talför grupp bland marinens officerare, bedrev mot Olof Palme under åren före hans bortgång.

Skillnaden är att nu står ledande företrädare för Olof Palmes parti på Nato-vurmarnas och hetsarnas sida.

Naturligtvis är nättidning eFOLKET, med bakgrund av den kritik vi riktat mot de militaristiska propagandisterna och krypandet för Nato och USA, hos underrättelsetjänsterna klassad som en möjlig ”agent för främmande makt”.

Vi vill härmed ta tillfället i akt och utan omsvep erkänna att så faktiskt är fallet! Vi vill se oss som ”agenter” för den anti-militaristiska folkliga rörelsen och världens fredsorganisationer. Vi är internationalister på den demokratiska socialismens grund. Vi har aldrig halat den röda fanan, och i grunden vill vi föra alla de idag ofta maktlösas talan. Vi representerar alltså en potentiell makt, och den makten är förvisso helt ”främmande” för herrar krigspropagandister och maktstinna politiker.

En sak ska alla veta: eFOLKET kommer aldrig att huka sig! Och vi uppmanar alla som har möjlighet att ta sig till Göteborg den 16 september att göra det! Där och då anordnar ett brett spektrum av arbetarorganisationer och fredsgrupper en stor manifestation mot Nato-övningen Aurora.

Låt det bli startskottet för stärkandet av fredskampen och tillbakarullandet den Nato-vurmande militarismen.

You May Also Like