FN:s Människorättskommitté underkänner Spanien medan Venezuela får godkänt

I sin regelbundna genomgång har FN:s Människorättskommitté nu publicerat sin bedömning av hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Spanien, Venezuela, Storbritannien, Makedonien, Kanada, Uzbekistan och Frankrike.

Helt motsatt den bild som sprids av så gott som alla medier så godkände FN Venezuela, som man ger vissa rekommendationer...

Läs mer

Resolution i FN om gemensamt bemötande av terrorism

I FN:s Säkerhetsråd uppmanade Kubas delegat till ett gemensamt och samordnat svar på terrorism, inte ensidiga aktioner och dubbelmoral.

I debatten mellan de 15 staterna i Säkerhetsrådet noterade Kubas FN-delegat, Anayansi Rodriguez, att Havanna stöder en överenskommelse mot detta gissel och uppmanar till en global konferens för att arbeta fram åtgärder mot det...

Läs mer