Trots Generalförsamlingens förkrossande majoritet för att USA ska upphöra med blockaden, har regeringen i Washington år efter år struntat i vad FN:s medlemsstater anser.

För 30:e gången kommer FN att fördöma USA:s nu 60-åriga blockad mot Kuba

Översättning av denna Cubadebate-artikel till svenska: Zoltan Tiroler

*****

Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez har informerat om att resolutionen om ett slut på USA:s blockad av Kuba kommer att presenteras för Generalförsamlingen för 30:e (!) gången.

Enbart under Bidens första 14 månader vid makten har denna politik orsakat skador på Kubas ekonomi på 6,4 miljarder dollar. Blockaden försvårar landets utveckling och berövar det inkomster som skulle kunnat förbättra befolkningens livsvillkor.

USA:s regering fortsätter att ignorera fördömandet från det internationella samfundet och har intensifierat blockaden till en tidigare aldrig skådad nivå, framhöll den kubanske utrikesministern, som också underströk att:

USA-regeringarnas blockadpolitik har misslyckats med syftet att störta landets regering och den konstitutionella ordningen. Men den framkallar orättfärdig smärta och lidande för kubanska familjer genom att den begränsar tillgången på livsmedel, mediciner, drivmedel och andra nödvändiga varor.

Rodriguez sa också att det lögnaktiga påståendet från USA att Kuba skulle sponsra terrorism förstärker den negativa effekten av den förda politiken och dess ekonomiska kvävning. Politikens extraterritoriella karaktär påverkar Kubas relationer med regeringar, banker och företag i många andra länder, liksom med kubanska medborgare utanför Kuba.

USA är djupt internationellt isolerat i frågan om blockaden som fördöms av folken. Ministern avslutade med ett konstaterande:

Kuba har rätt att leva utan blockad.

Resolutionen kommer upp till omröstning 2 eller 3 november.

Cubadebate 220915

Cuba presentará por trigésima ocasión resolución contra bloqueo de EEUU ante la Asamblea General de la ONU

Artikeln tidigare publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

You May Also Like