Miguel Díaz-Canel. Foto: Estudios Revolución.

“Historien kommer inte att förlåta de likgiltiga” – Kubas president om Palestina

Cubadebate 28 oktober 2023 – Artikeln, översatt av Zoltan Tiroler, har tidigare varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Kubas president Miguel Díaz-Canel uppmanade på lördagen det internationella samfundet att omedelbart agera för att få ett slut på den israeliska regimens barbari mot det palestinska folket.
Varje ögonblick av passivitet och overksamhet kommer att kosta fler oskyldiga liv. Vi måste agera omedelbart, förklarade han i en video som publicerades på YouTube av republikens president.

Kommer det internationella samfundet att tillåta att denna ohållbara situation fortsätter, och kommer det att fortsätta att vara gisslan för ett godtyckligt utövande som vetorätten hindrar det från att agera som det borde för att stoppa brottet, frågade statschefen.

Han förklarade att en grupp länder, inklusive Kuba, föreslog ett utkast till resolution till FN: s generalförsamling, som slutligen godkändes.

Denna resolution kräver ett omedelbart eldupphör, det brådskande inrättandet av en mekanism för att skydda den palestinska civilbefolkningen, avvisar tvångsförflyttning av civila och förespråkar sändandet av akut humanitärt bistånd.

Han tillade att Kuba på alla möjliga sätt kommer att bidra till legitima internationella ansträngningar som syftar till att få slut på detta folkmord.

Historien kommer inte att förlåta de likgiltiga. Och vi kommer inte att vara bland dem. Det är dags att sätta stopp för fördrivandets filosofi så att krigets filosofi dör i brist på incitament, betonade Díaz-Canel.

Presidenten upprepade sitt fördömande av den sionistiska regimens bombningar av den palestinska befolkningen i Gaza och förstörelsen av deras hem, sjukhus och civila infrastruktur.

Han tog också avstånd från dödandet av oskyldiga människor som ett resultat av den nuvarande upptrappningen, som attackerar med raseri, utan åtskillnad av etnicitet, ursprung, nationalitet eller religiös tro.

Han bekräftade att Kuba också delar smärtan för de israeliska civila offrens lidande i konflikten, men inte accepterar en selektiv indignation som i praktiken ignorerar allvaret i det folkmord som nu begås mot palestinierna.

Ingenting kan rättfärdiga de allvarliga brott mot internationell humanitär rätt som begås. Israel bryter mot varenda en av FN:s resolutioner, betonade han.

Presidenten hänvisade till det faktum att FN:s säkerhetsråd inte ens i den nuvarande mycket allvarliga situationen har kunnat uppmana Israel att stoppa den pågående massakern.

Han påminde om att Förenta staterna lade in sitt veto mot ett förslag som helt enkelt uppmanade till humanitära pauser, samtidigt som han påpekade att de som motsätter sig ett upphörande av våldet måste ta ansvar för de allvarliga konsekvenser som detta medför.

Men, betonade han, den US-amerikanska regeringens ståndpunkt, som historiskt har agerat som en medbrottsling till det sionistiska barbariet, genom att upprepade gånger hindra säkerhetsrådets åtgärder om Palestina och undergräva fred och stabilitet i Mellanöstern med sitt offensiva utövande av vetorätten, kommer inte som någon överraskning.

Den kubanske presidenten sade att en övergripande, rättvis och varaktig lösning på konflikten oundvikligen kräver att det palestinska folkets omistliga rätt till självbestämmande verkligen utövas och att de bygger sin egen oberoende och suveräna stat inom gränserna före 1967 och med sin huvudstad i östra Jerusalem.

Cubadebate 28 oktober 2023 (ZT)

You May Also Like