Lärarfacket i Eskilstuna mycket kritiskt till kommunalrådet Jimmy Janssons agerande

Eskilstunaavdelningen av den fackliga organisationen Sveriges Lärare är mycket kritisk till det sätt på vilket kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson offentligt i en tidningsintervju (Eskilstuna-Kuriren) kritiserat de fackliga organisationerna Kommunal, Sveriges Lärare och … Läs mer “Lärarfacket i Eskilstuna mycket kritiskt till kommunalrådet Jimmy Janssons agerande”

Read more

Kommunstyrelseordföranden i Eskilstuna Jimmy Jansson (S) riktar vildsint angrepp mot facken

Jimmy Janssons sätt att bemöta oss bekymrar oss väldigt mycket, säger Wallentin Berggren, sektionsordförande i Kommunal till eFOLKET i en kommentar till ett osedvanligt vildsint angrepp på Kommunal, Sveriges Lärare och Sveriges … Läs mer “Kommunstyrelseordföranden i Eskilstuna Jimmy Jansson (S) riktar vildsint angrepp mot facken”

Read more

Fortsatt stabilt resultat när Eskilstuna Kommun sammanfattar 2023

När Eskilstuna Kommun summerar år 2023 landar det preliminära ekonomiska resultatet på 199 miljoner kronor. En stor del av detta är så kallade engångsposter, och det ekonomiska läget framåt ser mer utmanande … Läs mer “Fortsatt stabilt resultat när Eskilstuna Kommun sammanfattar 2023”

Read more

Eskilstuna: Christina Nalin – Årets handledare 2023

Christina Nalin arbetar som boendestödjare på Köpmangatans serviceboende LSS inom område funktionshinder på Vård- och omsorgsförvaltningen på Eskilstuna Kommun. Att vara handledare innebär att hon tar ett ansvar att lära ut sina … Läs mer “Eskilstuna: Christina Nalin – Årets handledare 2023”

Read more

Eskilstuna: Lärarna demonstrerar – Lärarna har fått nog!

På lördag, den 7 oktober, demonstrerar fackförbundet Sveriges Lärares avdelning i Eskilstuna på Fristadstorget. Tid för manifestationen är utsatt till 11.00. Bakgrunden till manifestationen är lärarnas allt mer pressade arbetsförhållanden.

– Det … Läs mer “Eskilstuna: Lärarna demonstrerar – Lärarna har fått nog!”

Read more

Öppet brev från DHR till makthavare i Eskilstuna kommun

Till kommunala makthavare i Eskilstuna kommun – Avsändare: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR.

Du makthavare kan vi prata?

Nu har det gått tillräckligt med tid utan förändring. Så låt oss hjälpa varandra. Söndagen … Läs mer “Öppet brev från DHR till makthavare i Eskilstuna kommun”

Read more

Vänsterpartiet svarar (S) om social nedrustning i Eskilstuna

I Eskilstuna ser vi gatuvåld, narkotika, mäns våld mot kvinnor och stor psykisk ohälsa bland unga vuxna. Det finns all anledning att inte lägga ned socialt förebyggande verksamheter. Det är anmärkningsvärt att … Läs mer “Vänsterpartiet svarar (S) om social nedrustning i Eskilstuna”

Read more

Vänsterpartiet reserverade sig mot Socialnämndens beslut om social nedrustning i Eskilstuna

Vid Eskilstunas socialnämnds sammanträde igår (tisdag) beslöts bland annat i ett ärende som handlade om:

  1. Nedläggning av boendet Kvinnobo, målgrupp vuxna kvinnor (12 platser 6,0 tjänster).
  2. Nedläggning av stödboendet Klostergatan, målgrupp unga
Läs mer “Vänsterpartiet reserverade sig mot Socialnämndens beslut om social nedrustning i Eskilstuna”
Read more

Angreppet på våra utsatta kamrater – Ett medvetet val av Eskilstunas politiska styre

Som eFOLKET den 17 maj kunde rapportera ska Socialnämnden den 23 maj ta ställning till föreslagna nedskärningar och nedläggningar inom vuxenvården i Eskilstuna.

Det rör sej om hårda angrepp på de mest … Läs mer “Angreppet på våra utsatta kamrater – Ett medvetet val av Eskilstunas politiska styre”

Read more

Socialnämnden i Eskilstuna föreslås fatta beslut om “effektiviseringar” inom vuxenvården – Vill bland annat lägga ner Kvinnobo – Måste spara 12,5 miljoner kronor

För att möjliggöra en fortsatt prioritering på Socialnämndens arbete med målgruppen barn och unga föreslås Socialnämnden nu under maj månad fatta beslut om nödvändiga neddragningar inom vuxenvården. Socialnämnden i Eskilstuna måste spara … Läs mer “Socialnämnden i Eskilstuna föreslås fatta beslut om “effektiviseringar” inom vuxenvården – Vill bland annat lägga ner Kvinnobo – Måste spara 12,5 miljoner kronor”

Read more

Lina Axelsson Kihlblom ny chef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun

Lina Axelsson Kihlblom blir ny förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun. Hon tillträder tjänsten under maj månad och ersätter då nuvarande förvaltningschef Ingrid Sköldmo som går i pension.

Lina Axelsson … Läs mer “Lina Axelsson Kihlblom ny chef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun”

Read more

Stabilt ekonomiskt resultat för Eskilstuna Kommuns verksamheter – men tuffa år väntar

När Eskilstuna Kommun summerar år 2022 landar det preliminära ekonomiska resultatet på 134 miljoner kronor exklusive engångsposter, och nämnderna är sammantaget i balans, heter det i ett pressmeddelande. Trots det osäkra omvärldsläget … Läs mer “Stabilt ekonomiskt resultat för Eskilstuna Kommuns verksamheter – men tuffa år väntar”

Read more

Kommunfullmäktiges ordförande i Eskilstuna, Ann-Sofie Wågström (S), summerar 2022

Strax innan tolvslaget på Nyårsafton kunde Eskilstunaborna höra ett nyårstal av Kommunfullmäktiges ordförande, Ann-Sofie Wågström (S). Hon summerade året som gått, men nämnde också den tid som vi befinner oss i.

I … Läs mer “Kommunfullmäktiges ordförande i Eskilstuna, Ann-Sofie Wågström (S), summerar 2022”

Read more

Eskilstunas nya klimatmål är i linje med Parisavtalet

Klimatprogram Eskilstuna har nu antagits av Kommunfullmäktige. Programmet har tagits fram i bred samverkan med representanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi.

Klimatprogrammet fastställer ett gemensamt klimatmål där Eskilstuna med … Läs mer “Eskilstunas nya klimatmål är i linje med Parisavtalet”

Read more

Fokus på trygghet, välfärd och fler i arbete i Eskilstuna

Kommunfullmäktige har nu beslutat om Eskilstuna Kommuns årsplan för nästa år. Årsplan 2023 beskriver vad Kommunfullmäktige vill uppnå under året och de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Frågor som fortsätter vara högst … Läs mer “Fokus på trygghet, välfärd och fler i arbete i Eskilstuna”

Read more

Eskilstuna: Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef går i pension

Efter 40 år inom Eskilstuna Kommun, varav fem år som förvaltningschef inom Barn- och utbildningsförvaltningen, går Ingrid Sköldmo i pension. Den 15 maj nästa år gör hon sin sista arbetsdag.

Ingrid Sköldmo … Läs mer “Eskilstuna: Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef går i pension”

Read more

Eskilstuna Kommuns delårsrapport visar plus i budgeten – tuffare tider väntar dock

Prognosen för Eskilstuna Kommun vid den andra delårsrapporten visar ett resultat på 216 miljoner kronor exklusive reavinster, vilket är 70 miljoner högre än budget. Den positiva avvikelsen beror till stor del på … Läs mer “Eskilstuna Kommuns delårsrapport visar plus i budgeten – tuffare tider väntar dock”

Read more

Staffan Jonsson ny kulturchef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna

Nu är rekryteringen av områdeschef kultur klar, och nu i augusti tillträder Staffan Jonsson.

– Jag är mycket nöjd med rekryteringen, och Staffan Jonssons erfarenheter av att arbeta övergripande och strategiskt kommer … Läs mer “Staffan Jonsson ny kulturchef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna”

Read more

Stöd för återhämtning efter pandemin ska stärka medarbetare inom Eskilstuna Kommun

Pandemin har under en lång period inneburit en hög belastning för chefer och medarbetare inom Eskilstuna Kommun. I samband med årets första delårsrapport fattade Kommunfullmäktige därför beslut om ett riktat stöd på … Läs mer “Stöd för återhämtning efter pandemin ska stärka medarbetare inom Eskilstuna Kommun”

Read more

Stabil ekonomi för Eskilstuna Kommun vid första delårsrapporten

I årets första delårsrapport för Eskilstuna Kommun ligger prognosen i linje med budgeten med några mindre avvikelser. Kommunkoncernen har en i grunden stabil ekonomi, heter det – men det osäkra världsläget kan … Läs mer “Stabil ekonomi för Eskilstuna Kommun vid första delårsrapporten”

Read more

Eskilstuna Kommuns årsredovisning för 2021!

Det ekonomiska resultatet för kommunen för år 2021 landar på 316 miljoner kronor exklusive reavinster. Det goda resultatet beror till stor del på högre skatteintäkter än väntat och exploateringsvinster vid försäljning av … Läs mer “Eskilstuna Kommuns årsredovisning för 2021!”

Read more