Lina Axelsson Kihlblom ny chef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun

Lina Axelsson Kihlblom blir ny förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun. Hon tillträder tjänsten under maj månad och ersätter då nuvarande förvaltningschef Ingrid Sköldmo som går i pension.

Lina … Läs mer “Lina Axelsson Kihlblom ny chef för Barn- och utbildningsförvaltningen på Eskilstuna Kommun”

Läs mer

Stabilt ekonomiskt resultat för Eskilstuna Kommuns verksamheter – men tuffa år väntar

När Eskilstuna Kommun summerar år 2022 landar det preliminära ekonomiska resultatet på 134 miljoner kronor exklusive engångsposter, och nämnderna är sammantaget i balans, heter det i ett pressmeddelande. Trots det osäkra … Läs mer “Stabilt ekonomiskt resultat för Eskilstuna Kommuns verksamheter – men tuffa år väntar”

Läs mer

Kommunfullmäktiges ordförande i Eskilstuna, Ann-Sofie Wågström (S), summerar 2022

Strax innan tolvslaget på Nyårsafton kunde Eskilstunaborna höra ett nyårstal av Kommunfullmäktiges ordförande, Ann-Sofie Wågström (S). Hon summerade året som gått, men nämnde också den tid som vi befinner oss i.… Läs mer “Kommunfullmäktiges ordförande i Eskilstuna, Ann-Sofie Wågström (S), summerar 2022”

Läs mer

Eskilstunas nya klimatmål är i linje med Parisavtalet

Klimatprogram Eskilstuna har nu antagits av Kommunfullmäktige. Programmet har tagits fram i bred samverkan med representanter från företag, idéburna organisationer, offentlig verksamhet och akademi.

Klimatprogrammet fastställer ett gemensamt klimatmål där Eskilstuna … Läs mer “Eskilstunas nya klimatmål är i linje med Parisavtalet”

Läs mer

Fokus på trygghet, välfärd och fler i arbete i Eskilstuna

Kommunfullmäktige har nu beslutat om Eskilstuna Kommuns årsplan för nästa år. Årsplan 2023 beskriver vad Kommunfullmäktige vill uppnå under året och de ekonomiska förutsättningarna för kommunkoncernens verksamheter. Frågor som fortsätter vara … Läs mer “Fokus på trygghet, välfärd och fler i arbete i Eskilstuna”

Läs mer

Eskilstuna: Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef går i pension

Efter 40 år inom Eskilstuna Kommun, varav fem år som förvaltningschef inom Barn- och utbildningsförvaltningen, går Ingrid Sköldmo i pension. Den 15 maj nästa år gör hon sin sista arbetsdag.

Ingrid … Läs mer “Eskilstuna: Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningschef går i pension”

Läs mer

Eskilstuna Kommuns delårsrapport visar plus i budgeten – tuffare tider väntar dock

Prognosen för Eskilstuna Kommun vid den andra delårsrapporten visar ett resultat på 216 miljoner kronor exklusive reavinster, vilket är 70 miljoner högre än budget. Den positiva avvikelsen beror till stor del … Läs mer “Eskilstuna Kommuns delårsrapport visar plus i budgeten – tuffare tider väntar dock”

Läs mer

Staffan Jonsson ny kulturchef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna

Nu är rekryteringen av områdeschef kultur klar, och nu i augusti tillträder Staffan Jonsson.

– Jag är mycket nöjd med rekryteringen, och Staffan Jonssons erfarenheter av att arbeta övergripande och strategiskt … Läs mer “Staffan Jonsson ny kulturchef på Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna”

Läs mer

Stöd för återhämtning efter pandemin ska stärka medarbetare inom Eskilstuna Kommun

Pandemin har under en lång period inneburit en hög belastning för chefer och medarbetare inom Eskilstuna Kommun. I samband med årets första delårsrapport fattade Kommunfullmäktige därför beslut om ett riktat stöd … Läs mer “Stöd för återhämtning efter pandemin ska stärka medarbetare inom Eskilstuna Kommun”

Läs mer

Eskilstuna Kommun hissar den ukrainska flaggan för att visa solidaritet!

Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina hissas den ukrainska flaggan utanför Stadshuset på Fristadstorget i centrala Eskilstuna idag fredag.

Eskilstuna Kommun uppger i ett pressmeddelande att:

“Det är med … Läs mer “Eskilstuna Kommun hissar den ukrainska flaggan för att visa solidaritet!”

Läs mer

Dags att söka sommarjobb eller feriepraktik inom Eskilstuna Kommun!

Eskilstuna Kommun söker fler medarbetare och behöver just nu cirka 650 tim- och semestervikarier till olika jobb inom vård och omsorg samt ytterligare 150 personer inom andra yrkeskategorier. Dessutom finns 1000 … Läs mer “Dags att söka sommarjobb eller feriepraktik inom Eskilstuna Kommun!”

Läs mer

Nytt samarbetsavtal för ”Krogar mot knark” i Eskilstuna

Eskilstuna Kommun, Polisen och krögarna förnyar nu samarbetsavtalet för ”Krogar mot knark” – ett koncept som ska minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö.

Eskilstuna Kommun och Polismyndigheten har tillsammans … Läs mer “Nytt samarbetsavtal för ”Krogar mot knark” i Eskilstuna”

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna i stabsläge!

Med anledning av den eskalerande smittspridningen av covid-19 har Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna nu gått upp i stabsläge. Bemanningsläget är ansträngt men påverkar i dagsläget inte förvaltningens insatser till den … Läs mer “Vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna i stabsläge!”

Läs mer